Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

22 - 04 - 2015   

                                                    Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu wczorajszym 21 kwietnia 2015 w Tychach miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających, w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny, której przewodniczył doktor Corteze.

Doktor Corteze - zaprezentował ogólną sytuację z koncernie FCA ze szczególnym uwzględnieniem Grupy EMEA (Europa, Afryka) a następnie podtrzymał dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i okresu rozliczeniowego w FCA Poland S.A. Na zakończenie zaproponował kolejne spotkanie w w/w tematach w dniu 5 maja 2015.
 


20 - 04 - 2015   

18 kwietnia 2015 Warszawa

 

W dniu 18 kwietnia 2015 na ulicach Warszawy w Marszu Gwiaździstym uczestniczyło ok. 60 tyś związkowców zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Nauczyciele, strażacy, transportowcy oraz oczywiście Metalowcy manifestowali domagając się – wieku emerytalnego uzależnionego od stażu pracy, likwidacji śmieciowych umów o pracę, podniesienie minimalnej płacy do wysokości 50 % średniej krajowej. Ponad 1000 grupa Metalowców z całego kraju uczestniczyła w tej manifestacji.


17 - 04 - 2015   

                                                       Porozumienie płacowe na rok 2015


                                 

W dniu 9 kwietnia 2015 zostały uzgodnione ramy porozumienia płacowego dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. Najistotniejszym elementem wynegocjowanego pakietu ekonomicznego to wzrost dodatku absencyjnego. Szczegóły w Informatorze Związkowym 18/2015
 

 


14 - 04 - 2015   

                                                                               Zebranie Delegatów 2015

 

W dniu 11 kwietnia 2015 w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyło Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Związku za rok 2014. W trakcie zebrania 53 delegatów oraz członków Związku zapoznało się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Związku za rok 2014 zaprezentowanego przez Przewodniczącego Związku kol. Młynarczyka oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zaprezentowanego przez kol. Laszczak Jerzy. 

 

W dyskusji panelowej delegaci zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w których Związek prowadzi działalność statutową oraz z problemami, z jakimi borykaliśmy się w nich, jako Związek. 

 


10 - 04 - 2015   

                                                                                5 1 0 zł. !!!! 

 

510 zł. to kwota, która w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2015 nie znalazła się na kontach osobistych każdego pracownika zatrudnionego w Magneti Marelli Suspension System Bielsko Sp. z o.o. Kwota ta uwzględniając zapisy Porozumienia z dnia 30 marca, 2015 że tegoroczna podwyżka zostanie wprowadzona w równej kwocie dla każdego pracownika skutkowałaby wzrostem stawki godzinowej w wysokości 1, 04 zł. Informator Związkowy 17/2015


 

 


02 - 04 - 2015   

                                     W New Pinto Poland Sp. z o.o. osiągnięto porozumienie  

 

W dniu 2 kwietnia 2015 w trakcie kolejnego spotkania w ramach prowadzonych mediacji sporu zbiorowego zostało osiągnięte porozumienie które przywraca pracownikom New Pinto Poland premię osobowościowa w kwocie 300 zł. miesięczne. Wobec tego Zarząd Związku postanowił zawiesić procedure sporu zbiorowego.

 

 


01 - 04 - 2015   

                                    Już nie Fiat Auto Poland S.A. a FCA Poland S.A 

 

" W dniu 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego Rerejestru Sądowego zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., na podstawie której dokonano zmiany Statutu w części dotyczącej nazwy naszej spółki. W efekcie zarejestrowanej zmiany Statutu dotychczasowa nazwa „Fiat Auto Poland Spółka Akcyjna uległa zmianie na „FCA Poland Spółka Akcyjna”. Pozostałe dane spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w szczógólnności: numer wpisu do KRS, NIP, REGON, adres spółki nie zmieniły się i są nadal prawnie wiążące." 

 

Tak brzmi początek dzisiejszego komunikat Dyrerkcji skierowany do pracowników poprzez specjalne wydanie Wadomości.

 

 


01 - 04 - 2015   

                                               Magneti Marelli czy będzie podwyżka dla pracowników ?

                                                       A może Spółka zaoszczędzi na funduszu płac ?  

 

W poniedziałek 30 marca 2015 miała miejsce kolejna tura rozmów negocjacyjnych w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Ostateczny kształt porozumienia zawierał następujące elementy:

  • od 1 marca 2015 wzrost stawek godzinowych w wysokości 210 zł. w równej wysokości dla każdego zatrudnionego
  • jednorazową nagrodę w wysokości 300 zł.
  • zwiększenie okresu rozliczeniowego do 9 miesięcy ( od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 ), które ma na celu ewentualne zrekompensowanie kilku dni postojowych w końcówce roku

27 - 03 - 2015   

                                              Negocjacje płacowe w Fiat Services Polska rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 27 marca 2015 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pisma z dni 21 stycznia i 9 marca 2015 zaprezentowała wyniki ekonomiczne Spółki za rok 2014 oraz dane dotyczące zatrudnionych osób.


27 - 03 - 2015   

                                             18 kwietnia 2015 - Manifestacja w Warszawie

 

 

Obradujące w dniu 10 marca 2015 roku Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło decyzję o przeprowadzeniu 18 kwietnia 2015 ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie. Decyzję poparli przedstawiciele wszystkich związków zrzeszonych w OPZZ w tym również branża Metalowców. Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd pani Premier Kopacz zgłaszanych od dłuższego czasu postulatów związkowych.

OPZZ domaga się walki z umowami śmieciowymi, poprzesz wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian określających długość umów na czas określony, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej, zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn.

 

Jako Zarząd organizujemy wyjazd na tą manifestację

Plan wyjazdu: 18.04.2015
godz. 5.00 – wyjazd z Bielska-Białej ( dolna płyta PPKS )
godz. 11.30 – 13.30 – udział w manifestacji – przemarsz z pod siedziby OPZZ ul. Kopernika 40 pod Urząd Rady Ministrów
godz. 14.00 – zakończenie manifestacji,
godz. 14.30 – wyjazd z Warszawy
ok. godz. 20.00 – powrót do Bialska –Białej
 

Osoby chętne do wzięcia udziału proszę o kontakt  

  

Wspólne postulaty 3 Central Związkowych - OPZZ, Solidarności i Forum - Ulotka