Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

27 - 11 - 2015   

                                                    Nagroda   świąteczna   2015 

 

W połowie listopada Zarząd naszego Związku skierował do wszystkich Spółek w których prowadzimy działalność statutową stosowne wnioski o przystąpienie do rozmów celem określenia wysokości tegorocznej nagrody świątecznej. Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą wysokości nagród w poszczególnych Spółkach, oraz terminy spotkań w poszczególnych Spółkach. Znamy już wysokości nagrody w następujących Spółkach : Fenice Poland, Avio Polska, Adler Polska, Electropoli Galwanotechnika, CEVA Logistics,

 


27 - 11 - 2015   

                                                            Po rozmowach w Avio Polska

 

W dniach 12 i 24 listopada 2015 miały miejsca dwa spotaknia z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o. na których to otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytania postawione w piśmie z dnia 8 października 2015. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego nr 30/2015, który w całości jest poświecony tym spotkaniom.


18 - 11 - 2015   


Wakacje 2016

 

Zdajemy sobie sprawę że do wakacji 2016 – jeszcze sporu czasu i że jest to odległy termin jednak uwzględniając sugestie naszych członków pragniemy zainteresować ofertą przygotowaną w terminie tradycyjnej przerwy wakacyjnej ( pierwsze dwa tygodnie sierpnia 2016 ) do miejscowiości Słoneczny Brzeg w Bułgarii.


10 - 11 - 2015   

Marpol Sp.z o.o. - objęty naszą działalnością

 

Paragniemy poinformować, że zgodnie z wnioskiem grupy pracowników, którzy wypełnili deklaracje przystąpienia do naszego Związku oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku z dnia 20 października 2015, Związek  nasz rozpoczął  działalność statutową w Marpol Sp. z o.o. która funkcjonuje na terenie Compresario Bielsko-Biała. Firma Marpol powstała w 2003 roku jako spółka należąca do grupy włoskich firm: MARTOR, STAT, KGR i FABRA działających w sektorze motoryzacyjnym. W 2004 roku Marpol rozpoczął produkcję i pierwsze dostawy komponentów do silnika 1.3 Multijet, którego producentem jest FCA Powertrain Polska w Bielsku-Białej. Spółka wykonuje przewody rurowe projektując je kompleksowo na "układach" złożonych, do których należą, oraz usługi wykonania łączenia różnych technologii i materiałów min. aluminium, metal, tworzywa.


09 - 11 - 2015   

Nagroda świąteczna w Adler Polska

 

W poniedziałek 9 listopada 2015 w trakcie spotkania Zakładowych Organizcji Związkowych z Dyrekcją Spółki została uzgodniona wysokość tegorocznej nagrody świątecznej pochodzącej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jej wysokość jest uzlależniona od kryteriów dochodowych i wynosi odpowiednio od 500 zł. do 700 zł. - szczegóły w protokole. Nagroda ta zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad. W trakcie spotkania został również skorygowny czas pracy - 12 i 13 listopda 2015 będą dniami zbiorowego urlopu dla pracowników zatrudnionych na D1 (Konwojowa) a dla pracowników zatrudnionych na D4 (Grażyńskiego) praca będzie zorganizowna w dniach 5 i 12 grudnia 2015. Powyższe zamiany są podyktowne przez głównych kontrachentów Adler Polska.

 


30 - 10 - 2015   

               Nagroda świąteczna w Electropoli Galwanotechnika Sp.z o.o.

  

W poniedziałek 26 października 2015 w trakcie spotkania Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki została wynegocjonowana kwota tegorocznej nagrody świątcznej która biorąc pod uwagę kryteria dochodowe wyniesie odpowiednio 500 lub 450 zł. - protokół


23 - 10 - 2015   

                                                              Spotkanie Rady Okręgu Śląskiego

W dniu 22 października 2015 w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy w Katowicach miało miejsce spotkanie członków Rady Okręgu, w której uczestniczyli przedstawiciele Oddziału ZUS w Chorzowie.
W pierwszej części spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w ruchu związkowym ze szczególnym uwzględnieniem niedzielnych wyborów parlamentarnych oraz sytuacji w poszczególnych zakładach pracy.

 

W drugiej części pracownicy ZUS przybliżyli uczestnikom najnowsze zamiany w ustanie o zabezpieczeniu społecznym, które obwiązują po dniu 1 maja 2015 roku, dotyczące możliwości ponownego wyliczenia kapitału początkowego mającego zasadniczy wpływ na wysokości emerytury.


20 - 10 - 2015   

                                     11 -14  listopada  2015  Wiedeń - Bratysława

 

Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuję że w dniach 11-14 listopada 2015 organizuje wyjazd integracyjny dla członków naszego Związku do Wiednia i Bratysławy.

 

Osoby zainteresowane zaprszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączniku pdf.


16 - 10 - 2015   

Rozmowy w Electropoli Galwanotechnika Sp.z o.o.

 

 

W czwartek 16 października 2015 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych funkcjonujących w Electropoli Galwanotechnika z Dyrekcją Spółki, która odpowiadając na nasz pisemny wniosek z dnia 3 września br. zaprezentowała dane dotyczące przewidywanej wysokosci Nagrody Rocznej oraz informacje o zrealizowanych podwyżkach indywidualnych - szczegóły w Informatorze Związkowym nr 28/2015

  


06 - 10 - 2015   

                                                                        Szkolenie SIP
 

W dniach 1-3 października 2015, w Spale, odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zorganizowane przez Federację Związków Zawodowych „Metalowcy" oraz  Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W szkoleniu uczestniczyło 70 osób. Wśród nich społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych w komisjach BHP, oraz osoby przygotowujące się do pełnienia roli SIP. Z ramienia naszego Związku w szkoleniu uczetniczyło13 osób.