Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

21 - 02 - 2018   

 

Brak porozumienia płacowego w Avio Areo!!!

 

      W dniu 21.02.2018r odbyło się drugie już spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z Dyrekcją, gdzie głównym tematem był przyrost funduszu płac na rok 2018.Szczegóły z tego spotkania oraz z porzedniego znajduja sie w Informator Związkowy 12/2018 

 

 


16 - 02 - 2018   

Komisja Konsultacyjna w FCA Powertrain

 

          Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników że w dniu 13.02.2018 odbyła sie komisja konsultacyjna w FCA Powertrain Bielsko-Biała, na której zostały przekazane częściowe dane Spółki za 2017 rok. Szczegóły w Inormatorze Związkowym 10/2018

 

 


12 - 02 - 2018   

Negocjacje płacowe w ASK Poland - czy będzie kompromis?

 

       W dniu 9.02.2018 r odbyło się kolejne spotkanie Organizacji Związkowych z Przedstawicielami Zarządu Spółki na którym omówiono kalendarz czasu pracy na 2018 rok oraz przyrost funduszu płac w ASK Poland Sp. z o. o. Poniżej przedstawiamy szczegóły spotkania. Prosimy o zapozananie się i w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z naszym biurem. Informator Związkowy 8/2018

 

 


12 - 02 - 2018   

 

Porozumienie w Electropoli Poland Sp. z o. o. podpisane.

 

         Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje Członków Związku Zawodowego oraz pracowników Elekctropoli Poland Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, że w dniu 9.02.2018r na spotkaniu z Dyrekcją Spółki zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2018.Szczegóły w Informatorze Związkowym 7/2018

 

 


09 - 02 - 2018   

Przekaż 1 % swojego podatku dla chorych na SM

 

Każdy z nas płaci podatek dochodowy i każdy z nas może przekazać 1% podatku na pomoc chorym. Poprzez naszą stronę internetową zwracamy się z apelem do tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych celów dla kogo zechcą przekazać swój 1 % podatku za rok 2017, aby przekazali je na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Chorym SEZAM - na stwardnienie rozsiane, a tym samym by pomogli  naszemu choremu koledze - Grzegorzowi , szczegóły po rozwinięciu zdjęcia.

 


02 - 02 - 2018   

 

Informacja dla czlonków Związku oraz pracowników FCA Poland S. A.

 

       Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej mając na uwadze sygnały jakie docierają do Organizacji Związkowej o zwiększonej liczbie nadgodzin w I kwartale 2018 roku zwrócił sie z wnioskiem do Dyrekcji o wznowienie dopłat do sobót zorganizowanych Dopłaty do sobót zorganizowanych

 

 

 


02 - 02 - 2018   

 Negocjacje płacowe w Elektropoli Poland Sp.z o. o. rozpoczęte.

                                                            

       W dniu 1.02.2018r odbyło sie pierwsze spotkanie Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki na którym omawiano przyrost funduszu płac na rok 2018.Zapraszamy do zapoznania się ze sczegółami które znajduja sie w Informarorze Związkowym 5/2018

 

 

 


31 - 01 - 2018   

 

Komisja konsultacyjna w FCA Poland S.A.

 

W dniu 26.01.2018r na wniosek Organizacji Związkowej została zwołana komisja konsultacyjna w FCA Poland S.A. na której zostały przedstawione dane Spółki dotczące ilości wyprodukowanych samochodów,średnich płac,ilości powdyżek. 

Szczegóły w Informator ze Związkowym 4/2018

 

 

 

 


29 - 01 - 2018   

 

Informacja dla pracowników Comau Poland Sp. z o. o.

       

     Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki, iz w dniu 26.01.2018r zostało zawarte porozumienie z Zarządem Spółki które określa tryb i zasady postepowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczącch pracowników.

Szczegóły w Informatorze Związkowym 3/2018

 

 

 

 


29 - 01 - 2018   

 

Negocjacje płacowe w ASK Poland - nadal brak porozumienia.

 

      W dniu 25.01.2018r miało miejsce kolejne juz czwarte spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie zakładu. Głównym tematem jaki był poruszany na spotkaniu to przyrost płacy zasadniczej na rok 2018. Sytacja w której obecnie się znajdujemy nie pokrywa się z minimalnym oczekiwaniem pracowników Społki.

Szczegóły w Informatorze związkowym 2/2018