Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

11 - 12 - 2017   

 


Upominki   świąteczne  2017

 

Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej informuje że już od  wtorku 12 grudnia 2017 od godziny 7.00 zaprasza naszych członów Związku po odbiór tegorocznych prezentów upominkowych przygotowanych przez Zarząd. Upominki można odebrać w siedzibie Związku obiekt nr 20 – strona północna.

 

 

 


23 - 11 - 2017   

 

              Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w FCA Powertrain Poland Sp.z o. o.

        

         Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej pragnie poinformać wszystkich naszych członków Związku zawodowego że wybory na Wydziałowych Inspektorów Pracy zostały zakończone.Wszystkim naszym kandytatom, którzy brali udział w wyborach serdecznie dziękujemy za trud pracy włożonej w kampanie a Kolegom którzy uzyskali mandat Wydziałowego Inspektora Pracy gratulujemy bardzo i życzymy satysfakcji oraz wyników w wypełnianiu mandatu.Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w poszczególnych okregach wyborczych. Wybór Zakładowego Inspektora Pracy odbedzie sie na pierwszej Komisji Wydziałowych Inspektorów Pracy o którym nie zwłocznie powiadomimy.

 

 Wyniki wyborów FCA Powertrain

 


13 - 11 - 2017   

 

Chorwacja w czerwcu, Albania w sierpniu

Zapraszamy do zapoznania sie z przygotowanymi ofertami.

 

 

     

            Drogie koleżanki i koledzy Zarząd NSZZ Pracowników FCA  Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej, informuje wszystkich członków Związku Zawodowego, że w dniach 29.05.-09.06.2018r. organizuje wyjazd do miejscowości Karlobag. Podtrzymując dobrą tradycję jest to pierwszy z dwóch wyjazdów, nastepny wyjazd, który pragniemy zorganizować dla czlonków Zwiazku będzie to wyjazd sierpniowy do miejcowości Divjaka w dniach 04-15.08.2018 Prosimy o zapoznanie się z ofertami oraz kontakt z siedzibą Związku. Ilośc miejc bardzo ograniczona!!!

 

Chorwacja-Karlobag

Albania-Divjaka


 

     


20 - 10 - 2017   

 

Informacja dla pracowników Sistema Poland Sp. z o. o.

                     

        Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland Organizacja Międzyzakładowa i Spółek w Bielsku-Białej informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników o wystosowaniu pisma do Dyrekcji Spółki.

                                 Szczegóły Sistema Poland SP.z o. o.

 

 


19 - 10 - 2017   

 

Informacja dla pracowników FCA Poland S.A.

              

               Dyrekcja FCA Poland 18 października poinformowała na spotkaniu z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce o zmianach w organizacji czasu pracy.

       Potwierdzono że dni 27(piątek), 30(poniedziałek) i 31(wtorek) października są dniami urlopu zbiorowego.

Dzień 2 listopada jest dniem wolnym za przypadające na sobotę święto 11 listopada

      Zakomunikowano odwołanie urlopu zbiorowego w dniu 3 listopada oraz planuje się zorganizować prace zbiorową w sobotę 4 listopada.

 

 Za Zarząd

Stanisław Młynarczyk

 

 


02 - 10 - 2017   

 

Informacja dla członków Związku Zawodowego.

 

           Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego , że z dniem 1 lipca 2017 r. dotychczasowy V-ce Przewodniczący kol. Mirosław Grzybek w związku z objęciem stanowiska Przewodniczacego Federacji "METALOWCY" złożył rezygnacje z pełnionej dotychczas funkcji.

Na czas trwania kadencji Zarząd powierzył funkcje V-ce Przewodniczącego niżej wymienionym:

 

             Kol.Laszczak Krzysztof -Magneti Marelli Bielsko-Biała

             Kol.Duraj Jacek- Delfo Poland

 

  Nowo wybranym kolegom życzymy wiele sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 


29 - 09 - 2017   

 

 

 

 v                                                                             Po spotaniu w Magneti Marelli

 

                             Wczoraj w dniu 28.09.2017r odbyło sie spotkanie Dyrekcji Spółki z           organizacjami związkowymi działającymi na terenie zakładu.Przedmiotem spotkania było omówienie sytuacji i planów przemysłowych spółki  w IV kwartale roku.

Szczegóły w Informator Związkowy 19/2017

 

 


26 - 09 - 2017   

 

 

Po spotkaniu w ASK Poland.

                

                      W dniu 25 września miało miejsce spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działajacymi na terenie zakładu.Tematy, które zostały zasygnalizowane na spotkaniu na pewno zainteresuja pracowników Spółki

Szczególy w Informator Zwiąkowy 18/2017

 

 


18 - 09 - 2017   

 

Pomoc dla poszkodowanych.

   

     Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej na ostatnim Zebraniu Zarządu podjął decyzje o wsparciu finansowym osób które dotknęła nawałnica z dnia 11-12 sierpnia b.r. na terenie woj. Pomorskiego , w wysokości 2000 zł.

     Kwota ta została przekazana na konto  fundacji Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie które to zostało upoważnione przez Marszałka województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struk.

    Uważamy że nie sposób nie zauważyc i przejść obojetnie wobec tak wielkiej tragedii jaka dotknęła ludzi z tych terenów , oraz że sposobem rozdzielania środków w/w fundacja zajmie sie szybko  a środki  zostaną rzetelnie rozdysponowane do tych osób które najbardziej tego teraz potrzebuja.

 

 

 

 

Za zarząd 

Stanisław Młynarczyk


13 - 09 - 2017   

Po spotkaniu w FCA Poland S.A.

 

 

     Na wniosek Dyrekcji FCA  Poland S.A. w dniu 12 września 2017 r odbyło się

spotkanie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na którym Dyrekcja

przedstawiła bieżącą sytuacje realizacji planów produkcyjnych.

 

 Szczegóły: Informator Związkowy 14/2017