Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

20 - 05 - 2015   

                                                                             Minął rok !!!! 

 

" Dokładnie 3 czerwca 2015 minie rok jak Dyrekcja FCA Poland ( wówczas Fiat Auto Poland S.A) odpowiadając na wspólny wniosek Zakładowych Oraganizcji Związkowych o rozpoczęcie negocjacji w temacie zbiorowych podwyżek płac dla pracowników Fiat Auto Poland S.A odpowiedziała pozytywnie stawiając jeden zasadniczy warunek, że w trakcie prowadzenia rozmów będzie omawiana kwestia możliwości zastosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego.
Zakładowe Organizacje Związkowe mając na uwadze fakt, iż ostania zbiorowa podwyżka płac była w roku 2011, uczestniczyływ negocjacjach licząc na zawarcie porozumienia, które satysfakcjonowałoby dwie strony dialogu ...."

 

To początkowy fragment wspólnego Komunikatu ZOZ - zapraszamy do lektury.

 


16 - 05 - 2015   

                          Akcja protestacyjna związkowców PZL Świdnik

                                                         pod Pałacem Prezydenckim 22 maja 2015 godz. 11.00.  

W przetargu na śmigłowiec dla polskiego wojska do etapu testów wybrano maszynę oferowaną przez francuski koncern Airbus Helicopters - H225M odrzucono dwa inne śmigłowce - Black Hawk amerykańskiej korporacji Sikorsky, polskiego zakładu PZL Mielec oraz AW149 proponowany przez PZL Świdnik z grupy Agusta Westland.
 

Decyzja ta może mieć ogromnie negatywny wpływ na zakłady PZL Świdnik i zatrudnionych w nich pracowników. Dlatego Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w PZL Świdnik zdecydowały się na przeprowadzenie w dniu 22 maja 2015 pod Pałacem Prezydenckim akcji protestacyjnej.  
 


08 - 05 - 2015   

 

 Wybory SIP w Sistema Poland  

 

W tym roku kończy się obecna kadencja Społecznej Inspekcji Pracy w związku z tym Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 27 kwietnia 2015 ustaliły Regulamin Wyborczy oraz Okręgi Wyborcze na kadencję 2015 - 2019. Poniżej prezentujemy Okręgi wyborcze, natomiast regulamin jest dostępny w siedzibach ZOZ. Zgłoszenia kandydatów na SIP-ów należy dokonać do 19 maja 2015. Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 25-29 maja 2015. 

 

 


07 - 05 - 2015   

                                                      Już nie 510 zł. a 720 zł.  !!!!


720 zł. to kwota, która w dniu 8 maja 2015 nie znajdzie się na kontach osobistych każdego pracownika zatrudnionego w Magneti Marelli Suspension System Bielsko Sp. z o.o. Dlatego jako odpowiedzialny Związek Zawodowy mając na uwadze poziom wynagrodzeń naszych członków Związku oraz to, że rozmowy z przedstawicielami turyńskiego Zarządu FCA w dniu 5 maja 2015 nie przyniosły żadnych konkretnych rozwiązań skierowaliśmy dwa pisma wnioskujące o powrót do negocjacji w Magneti Marelli Suspension System Bielsko Sp. z o.o.. Pierwsze zostało skierowane do Zarządu Spółki oraz drugie skierowane do MOZ NSZZ Solidarność FCA S.A. Szczegóły w Informatorze Związkowym 19/2015
 

 


07 - 05 - 2015   

        Minister Kosiniak-Kamysz u młodych związkowców OPZZ

 

W dniu 6 maja 2015 w siedzibie OPZZ w Warszawie Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, był gościem Komisji Młodych OPZZ. Rozmawiano o sytuacji młodzieży na polskim rynku pracy, jej perspektywach i zagrożeniach. Obecni byli przedstawiciele wielu branż. Między innymi górnicy, energetycy, kolejarze, nauczyciele, pocztowcy a także związkowcy z ZUS, inspekcji sanitarnej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, banków, służby zdrowia i  gospodarki komunalnej. W spotkaniu uczestniczyło 2 przedstawicieli naszej organizacji kol. Piotr Pieronek oraz Kol. Laszczak Krzysztof. Link do informcaji ze strony OPZZ

 


05 - 05 - 2015   

                                                              Spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu dzisiejszym 5 maja 2015 miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele FCA z Turynu zaprezentowali dwa alternatywne rozwiązania. Jedno to dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i zwiększenia okresu rozliczeniowego. Drugie alternatywne to pozostawienie okresu rozliczeniowego na dotychczasowym poziomie i propozycja dwóch premii - rocznej uzależnionej od wyników i sytuacji w zakładzie oraz drugiej kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w Grupie EMEA. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane na szczeblu FCA Poland S.A.

 


04 - 05 - 2015   

                                                                                  1 maja 2015

 

W tym roku OPZZ zrezygnował z organizowania 1 majowego pochodu, który był tradycyjnie organizowany na ulicach Warszawy. W tym dniu w wielu miastach odbyły się liczne wiece w miejscach upamiętniających walkę ludzi pracy o godną prace, godne wynagrodzenie i godne traktowanie przez pracodawców. W ponad 300 miejscach w Polsce miały miejsce pikiety i wiece, w których uczestniczyli nasi Związkowcy.


22 - 04 - 2015   

                                                    Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu wczorajszym 21 kwietnia 2015 w Tychach miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających, w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny, której przewodniczył doktor Corteze.

Doktor Corteze - zaprezentował ogólną sytuację z koncernie FCA ze szczególnym uwzględnieniem Grupy EMEA (Europa, Afryka) a następnie podtrzymał dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i okresu rozliczeniowego w FCA Poland S.A. Na zakończenie zaproponował kolejne spotkanie w w/w tematach w dniu 5 maja 2015.
 


20 - 04 - 2015   

18 kwietnia 2015 Warszawa

 

W dniu 18 kwietnia 2015 na ulicach Warszawy w Marszu Gwiaździstym uczestniczyło ok. 60 tyś związkowców zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Nauczyciele, strażacy, transportowcy oraz oczywiście Metalowcy manifestowali domagając się – wieku emerytalnego uzależnionego od stażu pracy, likwidacji śmieciowych umów o pracę, podniesienie minimalnej płacy do wysokości 50 % średniej krajowej. Ponad 1000 grupa Metalowców z całego kraju uczestniczyła w tej manifestacji.


17 - 04 - 2015   

                                                       Porozumienie płacowe na rok 2015


                                 

W dniu 9 kwietnia 2015 zostały uzgodnione ramy porozumienia płacowego dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. Najistotniejszym elementem wynegocjowanego pakietu ekonomicznego to wzrost dodatku absencyjnego. Szczegóły w Informatorze Związkowym 18/2015