Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

17 - 12 - 2014   

Boże Narodzenie 2014

Wraz z pojawieniem się pierwszej Gwiazdki,
Gdy zasiądziemy z najbliższymi do Wigilijnego stołu,
Pragniemy złożyć Wszystkim naszym członkom Związku oraz pracownikom Grupy Fiata i Spółek
 Najserdeczniejsze życzenia,
Pełnych rodzinnego ciepła i życzliwości
Świat Bożego Narodzenia.
Niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem
Spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień
A zbliżający się Nowy 2015 rok
Niech zapewni Wam Wszystkim
Dużo zdrowia, pogody ducha, pozbawi trosk finansowych
 Oraz przyniesie zrozumienie u drugiego człowieka
Tego wszystkiego  


Życzy
Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa
Fiat Auto Poland i Spółek w Bielsku-Białej
Stanisław Młynarczyk & Mirosław Grzybek
 


04 - 12 - 2014   

                                                    Nagroda   świąteczna   2014 

 

W połowie listopada Zarząd naszego Związku skierował do wszystkich Spółek w których prowadzimy działalność statutową stosowne wnioski o przystąpienie do rozmów celem określenia wysokości tegorocznej nagrody świątecznej.

Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą wysokości nagród w poszczególnych Spółkach, oraz terminy spotkań w poszczególnych Spółkach.

 


03 - 12 - 2014   

                                                              METALOWCY wybrali nowe władze Federacji

 

W dniach 28 – 30 listopada 2014 w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbył się IX Zjazd Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. W Zjedzie uczestniczyło 66 delegatów wybranych na konferencja okręgowych, którzy wysłuchali sprawozdań Przewodniczącego Federacji kol. Wojtkowiaka oraz Komisji Rewizyjnej kol. Grzybka za mijająca kadencję. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium delegaci wybrali nowe władze Federacji na lata 2014 – 2018.
 


27 - 11 - 2014   

                

                     U p o m i n k i   ś w i ą t e c z n e  2014

 

Zarząd NSZZ Pracowników FAP i Spółek w Bielsku-Białej z dniem 1 grudnia 2014 zaprasza naszych członów Związku po odbiór tegorocznych prezentów upominkowych przygotowanych przez Zarząd.

Upominki można odebrać w siedzibie związku obiekt nr 20 – strona północna.


27 - 11 - 2014   

                                                                                  Wakacje 2015

 

 

Uwzględniając sugestie naszych członków Związku Zarząd przygotował dwie oferty wypoczynkowe w roku 2015.

Jeden w terminie od 5 do 13 czerwca 2015 do miejscowości Marinella di Sarzana - Włochy/Toskania oraz drugą do miejscowości Baśka Voda w Chorwacji w terminie od 31 lipca do 11 sierpnia 2015 (prawdopodobnie w pierwszym tygodniu przerwy urlopowej).

Oferty zostały przygotowane wcześniej ze względu na oferowane ceny i terminy przez biura podróży. Osoby zainteresowane zapraszamy do oferty przygotowanej w formie pdf. po rozwinięciu:

 

 


24 - 11 - 2014   

            Europejska Rada Zakładowa Fiat Group SpA

 

W dniach 19 – 20 listopada 2014 odbyło się pierwsze od 2010 posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Fiat, w którym uczestniczyło 4 przedstawicieli z Polski w tym przedstawiciele Metalowców kol. Młynarczyk Stanisław i kol. Klimczak Bolesław.  Przerwa w funkcjonowaniu ERZ była spowodowana trwającym blisko 3 lata konfliktem pomiędzy Centralą Grupy Fiat a jedną z włoskich central związkowych – FIOM.


24 - 11 - 2014   

                                                               Wyniki wyborów SIP na MM 

 

Zakładowa Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy w Magneti Marelli Suspensions Systems Bielsko Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w  dniach 13 - 18 listopada 2014  przeprowadziła z godnie z regulaminem wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o.

 


28 - 10 - 2014   

              Spotkanie z Dyrekcją Spółki oraz Wybory SIP na Electropoli Galwanotechnika

                         
W piątek 24 października 2014 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz pisemny wniosek zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków finansowych pochodzących z ZFŚS.
Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. – środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 300 zł. i 350 zł. w trakcie negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie, co przyniosło efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do:


23 - 10 - 2014   

                                          Spotkanie z Dyrekcją Spółki oraz Wybory SIP na MM 

 

W dniu 22 października 2014 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. z Dyrekcją Spółki, na którym to Dyrekcja mając na uwadze treść pkt.4 Porozumienia z dnia 29 sierpnia 2014 przedstawiała plan wykorzystania 3 dni zbiorowego urlopu.

 

W dniach od 13 do 18 listopada 2014 zgodnie z przyjętym przez Zakładowe Organizacje Związkowe Regulaminem zostaną przeprowadzone wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. na kadencję 2014-2018.


20 - 10 - 2014   

                                                           Piątkowe spotaknie z Dyrecją FAP   

 

Piątkowe (17.10.2014) spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland nie przyniosło żadnych wiążących ustaleń. Dyrekcja podtrzymuje stanowisko, że zbiorowa podwyżka płac jest możliwa pod warunkiem zwiększenia w roku przyszłym okresu rozliczeniowego. W trakcie kolejnego spotkania Zakładowym Organizacjom Związkowym zostanie zaprezentowana możliwa produkcja w roku 2015 oraz symulacja jak może to wyglądać przy zastosowaniu wydłużonego okresu rozliczeniowego.  Jeżeli chodzi o czas pracy do końca roku pozostaje bez większych zmian ewentualnie 29.10.2014 mogą być zorganizowane szkolenia, a w grudniu przewiduje się możliwość dodatkowej pracy w 2 soboty.