Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

21 - 02 - 2015   

Czy będą podwyżki w Fiat Auto Poland S.A. ?

 

W dniu 19 lutego 2015 roku miało miejsce kolejne spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z przedstawicielami zarządu Fiat Auto Poland S.A. na którym to członkowi Zarządu Spółki zaprezentowali wyniki ekonomiczne firmy, wstępny bilans, założenia produkcyjne na rok 2015 oraz najbliższe perspektywy do roku 2020.
 


21 - 02 - 2015   

                      New Pinto Poland Sp. z o.o.- protokół rozbieżności i wniosek o mediatora  

 

W dniu 18 lutego 2015 ponad 8 godzinne rozmowy i zaproponowane przez Pana Prezesa zapisy porozumienia nie zostały zaakceptowane przez załogę New Pinto Poland Sp. z o.o., wobec tego został spisany protokół rozbieżności oraz jako Związek wystąpiliśmy do Spółki o wyznaczenie mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 


21 - 02 - 2015   

                                              Adler Polska - pierwsza propozycja płacowa 2015  

 

W piątek 20 lutego Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 8 stycznia 2015 zorganizowała spotkanie z działającymi w Spółce Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, którego głównymi tematami było zaprezentowanie przez Dyrekcję Spółki danych w zakresie wynagrodzeń pracowniczych za rok 2014, ustalenia planu urlopów na rok 2015, rozpoczęcia negocjacji płacowych. Informator Związkowy 6/2015

 


21 - 02 - 2015   

Przekaż 1 % swojego podatku dla chorych na SM

 

Każdy z nas płaci podatek dochodowy i każdy z nas może przekazać 1% podatku na pomoc chorym. Poprzez naszą stronę internetową zwracamy się z apelem do tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych celów dla kogo zechcą przekazać swój 1 % podatku za rok 2013, aby przekazali je na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Chorym SEZAM - na stwardnienie rozsiane, a tym samym by pomogli  naszemu choremu koledze - Grzegorzowi , szczegóły po rozwinięciu zdjęcia.

 


17 - 02 - 2015   

                        W New Pinto Poland Sp. z o.o. 96 % głosujacych

                        opowiedziało się za czynną akcją strajkową

 

W związku z unikaniem spotkań i prowadzenia normalnego dialogu przez Prezesa  Zarządu New Pinto Poland Sp.z o.o. pana Giuseppe Salvaggio, Zarząd Związku postanowił odwieść spór zbiorowy i w dniu 17 lutego 2015 przeprowadził referendum mające na celu uzyskania pozwolenia od załogi o zaostrzeniu akcji protestacyjnych mogących zakończyć się czynna akcja strajkową, 96 % głosujących opowiedziało się za czynna akcją strajkową. Protokół z wyników referendum.

 


16 - 02 - 2015   

                                                                   Spotkanie na Magneti Marelli  

 

 

W dniu 13 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji, która odpowiadając na nasze pismo z dnia 15 stycznia 2015 zaprezentowała dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki, zatrudnionych pracowników, planów produkcyjnych na rok 2015 oraz czasu pracy w kontekście planów urlopowych.  Szczegóły w Informatrorze Związkowym nr 4/2015

 


13 - 02 - 2015   

 Wyniki ekonomiczne i dane płacowe za rok 2014

 

W dniu wczorajszym tj. 12 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. która odpowiadając na nasze pisma z dnia 8 stycznia i 5 lutego zaprezentowała dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki, zatrudnionych pracowników, planów produkcyjnych na rok 2015 oraz czasu pracy w kontekście planów urlopowych. Zainteresowanych zapaszmy do lektury naszego Informatora Związkowego 3/2015


11 - 02 - 2015   

                       Spotkanie w Electropoli Galwanotechnika -10 luty 2015

 

W dniu wczorajszym tj. 10 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w EGT z Dyrekcją Spółki, które było odpowiedzią ze strony Dyrekcji na nasze pismo z dnia 8 i 14 stycznia 2015. Szczegóły przebiegu spotkania zostały zawarte w Informatorze Związkowym 2/2015
 


11 - 02 - 2015   

                                            Spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland - 10.02.2015

 

W dniu 10 luty 2015 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A. w trakcie, którego oczekiwaliśmy odpowiedzi na nasz wspólny wniosek dotyczący negocjacji płacowych ( pismo w pdf. )

Spotkanie zakończyło się fiaskiem, ponieważ zostało zdominowane dyskusją jednej z Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki w temacie legalności sporu zbiorowego. Dyrekcja oświadczyła, że w tej kwestii wyda stosowne oświadczenie. Uważamy że takie postępowanie jednej z Organizacji Związkowych jest odwracaniem uwagi od istoty sprawy, jaką są negocjacje płacowe.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przyszły tydzień w trakcie, którego Dyrekcja zaprezentuje wyniki ekonomiczne, oraz zostanie zdefiniowana płaszczyzna do rozmów o wzroście pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Auto Poland S.A.

 


06 - 02 - 2015   

                                                             Terminy spotkań negocjacyjnych

 

Na przyszły tydzień 9-13 luty 2015 zostały zaplanowane spotkania negocjacyjne w kilku Spółkach w których prowadzimy działalność statutową, poniżej prezentujemy poszczególne terminy:

09.02. - New Pinto Poland

10.02. - Fiat Auto Poland, Electropoli EGT,

12.02. - Avio Polska

13.02. - Magneti Marelli

Po każdym spotkaniu postaramy się umieścić notatkę z przebiegu rozmów.