Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

01 - 04 - 2015   

                                    Już nie Fiat Auto Poland S.A. a FCA Poland S.A 

 

" W dniu 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego Rerejestru Sądowego zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., na podstawie której dokonano zmiany Statutu w części dotyczącej nazwy naszej spółki. W efekcie zarejestrowanej zmiany Statutu dotychczasowa nazwa „Fiat Auto Poland Spółka Akcyjna uległa zmianie na „FCA Poland Spółka Akcyjna”. Pozostałe dane spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w szczógólnności: numer wpisu do KRS, NIP, REGON, adres spółki nie zmieniły się i są nadal prawnie wiążące." 

 

Tak brzmi początek dzisiejszego komunikat Dyrerkcji skierowany do pracowników poprzez specjalne wydanie Wadomości.

 

 


01 - 04 - 2015   

                                               Magneti Marelli czy będzie podwyżka dla pracowników ?

                                                       A może Spółka zaoszczędzi na funduszu płac ?  

 

W poniedziałek 30 marca 2015 miała miejsce kolejna tura rozmów negocjacyjnych w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Ostateczny kształt porozumienia zawierał następujące elementy:

  • od 1 marca 2015 wzrost stawek godzinowych w wysokości 210 zł. w równej wysokości dla każdego zatrudnionego
  • jednorazową nagrodę w wysokości 300 zł.
  • zwiększenie okresu rozliczeniowego do 9 miesięcy ( od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 ), które ma na celu ewentualne zrekompensowanie kilku dni postojowych w końcówce roku

27 - 03 - 2015   

                                              Negocjacje płacowe w Fiat Services Polska rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 27 marca 2015 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pisma z dni 21 stycznia i 9 marca 2015 zaprezentowała wyniki ekonomiczne Spółki za rok 2014 oraz dane dotyczące zatrudnionych osób.


27 - 03 - 2015   

                                             18 kwietnia 2015 - Manifestacja w Warszawie

 

 

Obradujące w dniu 10 marca 2015 roku Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło decyzję o przeprowadzeniu 18 kwietnia 2015 ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie. Decyzję poparli przedstawiciele wszystkich związków zrzeszonych w OPZZ w tym również branża Metalowców. Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd pani Premier Kopacz zgłaszanych od dłuższego czasu postulatów związkowych.

OPZZ domaga się walki z umowami śmieciowymi, poprzesz wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian określających długość umów na czas określony, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej, zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn.

 

Jako Zarząd organizujemy wyjazd na tą manifestację

Plan wyjazdu: 18.04.2015
godz. 5.00 – wyjazd z Bielska-Białej ( dolna płyta PPKS )
godz. 11.30 – 13.30 – udział w manifestacji – przemarsz z pod siedziby OPZZ ul. Kopernika 40 pod Urząd Rady Ministrów
godz. 14.00 – zakończenie manifestacji,
godz. 14.30 – wyjazd z Warszawy
ok. godz. 20.00 – powrót do Bialska –Białej
 

Osoby chętne do wzięcia udziału proszę o kontakt  

  

Wspólne postulaty 3 Central Związkowych - OPZZ, Solidarności i Forum - Ulotka

 


27 - 03 - 2015   

               Wniosek o rozpoczęcie negocjacji płacowych w Sirio Polska 

 

Mając na uwadze trwające rozmowy płacowe w Fiat Auto Poland S.A., ( będącego 100 % właścicielem Sirio Polska Sp. z o.o.)  oraz w innych Spółkach Grupy Fiata w Polsce Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa Fiat Auto Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej na podstawie § 46 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. wnioskuje o rozpoczęcie negocjacji płacowych celem ustalenia pakietu ekonomicznego dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. na roku 2015.

 

 


27 - 03 - 2015   

                       New Pinto Poland Sp. z o.o. pierwsze spotkanie z mediatorem 

 

W dniu 27 marca 2015 miało miejsce pierwsze wspólne spotaknie stron sporu zbiorwowego z prowadząca mediacje panią Mecenas. Po blisko 3 godzinach rozmów strony uzgodniły kolejne spotaknie na dzień 2 kwietnia 2015.

 


26 - 03 - 2015   

 

            Kolejna tura rozmów z  Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A.

 

W dniu 26 marca 2015 odbyła się kolejna tura rozmów negocjacyjnych z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A. Uczestniczące w rozmowach Związki Zawodowe rozmawiały na temat warunków ewentualnego funkcjonowania zwiększonego okresu rozliczeniowego oraz wysokości kwoty podwyżki zbiorowej. Na tą chwilę nie zostały uzgodnione żadne warunki oraz kwoty. W najbliższym czasie Związki przedstawią ostateczne warunki finansowe i zasady funkcjonowania okresu Dyrekcji Spółki.

 

 

 


25 - 03 - 2015   

                                                             Kolejna tura rozmów w Magneti Marelli


W dniu 25 marca 2015 odbyła się kolejna tura rozmów negocjacyjnych w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji Spółki w trakcie których nadal nie zostało zawarte porozumienie płacowe. Szczegóły w Informatorze Związkowym nr 15/2015

 


19 - 03 - 2015   

                                                   Porozumienie płacowe w Avio Polska na rok 2015

 

W dniu 18 marca 2015 po ponad 10 godzianch negocjacji zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o., której przewodniczył pan Mauro Brega, dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego nr 12/2015. Jest to drugie po Adler Polska zawarte porozmienie płacowe w roku 2015 przez nasz Związek.

 


17 - 03 - 2015   

Propozycje płacowe Dyrekcji Fiat Auto Poland S.A.

 

W trakcie dzisiejszego spotkania - 17 03 2015 - Dyrekcja Fiat Auto Poland S.A. odpowiadając na wnioski Związków Zawodowych zaprezentowała propozycje płacowe i tak:

  • 200 zł. od 1 marca 2015 wraz z podjęciem rozmów dotyczącego zwiększenia w tym roku okresu rozliczeniowego (szczegóły byłyby uzgadnianie w trakcie kolejnych spotkań negocjacyjnych) lub
  • 100 zł. od 1 marca 2015 bez podjęcia rozmów w temacie zwiększenia okresu rozliczeniowego,