Spółki / Aktualności > Aktualności ogólneAKTUALNOŚCI
NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

 

 

2015-07-30 -

                                      Podwyżki dla parcowników Comau Poland i Sirio Polska 

 

W dniu wczorjaszym zostały zawarte dwa kolejne porozumienie płacowe w Comau Poland i Sirio Polska które zamykają praktycznie negocjacje płacowe w Grupie FCA. W Comau Poland prawcownicy otrzymają podwyżkę w kwocie 130 zł. od 1 lipca oraz jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł. wypłaconą wraz w wynagrodzeniem za miesiąc lipiec 2015 natomast pracownicy Sirio Polska otrzymają podwyżkę w kwocie 100 zł. od 1 lipca oraz jednorazową nagrodę w wysokości 600 zł. również wypłaconą wraz w wynagrodzeniem za miesiąc lipiec 2015. 

 

 

2015-07-18 -

Podwyżka w Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

 

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. (zajmująca się montażem deski rozdzielczej, zatrudniająca ok. 450 osób) to kolejna Spółka w której w dniu 16 lipca 2015 zostało zawarte porozumienie gwarantujące pracownikom wzrost płac od 1 lipca 2015 w kwocie 130 zł. zbiorowej podwyżki w równej kwocie dla każdego zatrudnionego, jednorazowa nagroda w wysokości 780 zł. wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.

Uzupełnieniem tego pakietu jest premia kwartalna w równej wysokości 130 zł. dla każdego pracownika oraz premia roczna w wysokości 1480 zł. (wpłaca w miesiącu czerwcu) uzależniona od kilku czynników m.in. wyniku operacyjnego, absencji, jakości, stanu bhp oraz audytu WCM.  

Powyższe porozumienie zaakceptowały wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe w tym Solidarność FCA Poland S.A.

2015-07-03 -

                                                Co dalej z podwyżkami w innych Spółkach !
 

Zawarte 1 lipca Porozumienie płacowe na FCA Poland S.A. otwiera nam Związkom Zawodowym drogę do negocjacji pakietów ekonomicznych w pozostałych Spółkach Grupy FCA w Polsce - Comau Poland, FCA Services Polska, FCA Powertrain Poland, Sirio Polska oraz Sistema Poland i Delfo Polska.

W dniu dzisiejszym tj. 3 lipca Zarząd Związku wysłał stosowne wnioski do w/w Spółek. Mamy nadzieję że do końca lipca zostaną zawarte stosowne Porozumienia zwiększające poziom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych Spółkach. 

 

2015-05-25 -

Pikieta pod Pałacem Prezydenckim 22 maja 2015

 

 

W dniu 22 maja 2015 związkowcy WSK PZL Świdnik S.A. zorganizowali pikietę przed Pałacem Prezydenckim. Powodem protestu była decyzja Rządu RP oraz MON-u ogłoszona w dniu 21 kwietnia br. przez Prezydenta RP, o odrzuceniu w postępowaniu przetargowym na śmigłowce dla Polskiej Armii, śmigłowców powstających w WSK PZL Świdnik.

Zdaniem związkowców ze Świdnika wybór francuskiego Airbusa zamiast śmigłowca AW 149 lub oferty PZL Mielec, godzi w interesy Świdnika Lubelszczyzny i Polski.

2015-05-16 -

                          Akcja protestacyjna związkowców PZL Świdnik

                                                         pod Pałacem Prezydenckim 22 maja 2015 godz. 11.00.  

W przetargu na śmigłowiec dla polskiego wojska do etapu testów wybrano maszynę oferowaną przez francuski koncern Airbus Helicopters - H225M odrzucono dwa inne śmigłowce - Black Hawk amerykańskiej korporacji Sikorsky, polskiego zakładu PZL Mielec oraz AW149 proponowany przez PZL Świdnik z grupy Agusta Westland.
 

Decyzja ta może mieć ogromnie negatywny wpływ na zakłady PZL Świdnik i zatrudnionych w nich pracowników. Dlatego Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w PZL Świdnik zdecydowały się na przeprowadzenie w dniu 22 maja 2015 pod Pałacem Prezydenckim akcji protestacyjnej.  
 

2015-05-07 -

        Minister Kosiniak-Kamysz u młodych związkowców OPZZ

 

W dniu 6 maja 2015 w siedzibie OPZZ w Warszawie Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, był gościem Komisji Młodych OPZZ. Rozmawiano o sytuacji młodzieży na polskim rynku pracy, jej perspektywach i zagrożeniach. Obecni byli przedstawiciele wielu branż. Między innymi górnicy, energetycy, kolejarze, nauczyciele, pocztowcy a także związkowcy z ZUS, inspekcji sanitarnej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, banków, służby zdrowia i  gospodarki komunalnej. W spotkaniu uczestniczyło 2 przedstawicieli naszej organizacji kol. Piotr Pieronek oraz Kol. Laszczak Krzysztof. Link do informcaji ze strony OPZZ

 

2015-05-04 -

                                                                                  1 maja 2015

 

W tym roku OPZZ zrezygnował z organizowania 1 majowego pochodu, który był tradycyjnie organizowany na ulicach Warszawy. W tym dniu w wielu miastach odbyły się liczne wiece w miejscach upamiętniających walkę ludzi pracy o godną prace, godne wynagrodzenie i godne traktowanie przez pracodawców. W ponad 300 miejscach w Polsce miały miejsce pikiety i wiece, w których uczestniczyli nasi Związkowcy.

2015-04-20 -

18 kwietnia 2015 Warszawa

 

W dniu 18 kwietnia 2015 na ulicach Warszawy w Marszu Gwiaździstym uczestniczyło ok. 60 tyś związkowców zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Nauczyciele, strażacy, transportowcy oraz oczywiście Metalowcy manifestowali domagając się – wieku emerytalnego uzależnionego od stażu pracy, likwidacji śmieciowych umów o pracę, podniesienie minimalnej płacy do wysokości 50 % średniej krajowej. Ponad 1000 grupa Metalowców z całego kraju uczestniczyła w tej manifestacji.

2015-04-14 -

                                                                               Zebranie Delegatów 2015

 

W dniu 11 kwietnia 2015 w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyło Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Związku za rok 2014. W trakcie zebrania 53 delegatów oraz członków Związku zapoznało się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Związku za rok 2014 zaprezentowanego przez Przewodniczącego Związku kol. Młynarczyka oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zaprezentowanego przez kol. Laszczak Jerzy. 

 

W dyskusji panelowej delegaci zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w których Związek prowadzi działalność statutową oraz z problemami, z jakimi borykaliśmy się w nich, jako Związek. 

 

2015-03-27 -

                                             18 kwietnia 2015 - Manifestacja w Warszawie

 

 

Obradujące w dniu 10 marca 2015 roku Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło decyzję o przeprowadzeniu 18 kwietnia 2015 ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie. Decyzję poparli przedstawiciele wszystkich związków zrzeszonych w OPZZ w tym również branża Metalowców. Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd pani Premier Kopacz zgłaszanych od dłuższego czasu postulatów związkowych.

OPZZ domaga się walki z umowami śmieciowymi, poprzesz wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian określających długość umów na czas określony, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej, zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn.

 

Jako Zarząd organizujemy wyjazd na tą manifestację

Plan wyjazdu: 18.04.2015
godz. 5.00 – wyjazd z Bielska-Białej ( dolna płyta PPKS )
godz. 11.30 – 13.30 – udział w manifestacji – przemarsz z pod siedziby OPZZ ul. Kopernika 40 pod Urząd Rady Ministrów
godz. 14.00 – zakończenie manifestacji,
godz. 14.30 – wyjazd z Warszawy
ok. godz. 20.00 – powrót do Bialska –Białej
 

Osoby chętne do wzięcia udziału proszę o kontakt  

  

Wspólne postulaty 3 Central Związkowych - OPZZ, Solidarności i Forum - Ulotka

 

www.kompmar.net.pl