Spółki / Aktualności > ASK Poland


 

Główna siedziba:

ul. Wyzwolenia 74
43-300 Bielsko-Biała

 


 


2017-09-26 -

 

 

Po spotkaniu w ASK Poland.

                

                      W dniu 25 września miało miejsce spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działajacymi na terenie zakładu.Tematy, które zostały zasygnalizowane na spotkaniu na pewno zainteresuja pracowników Spółki

Szczególy w Informator Zwiąkowy 18/2017

 

 

2017-07-03 -

                                                                Jesteśmy w ASK Poland Sp. z o.o.

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku rozpoczynamy działalność statutową w Spółce ASK Poland Sp. z o.o. która ma swoją siedzibę w Bielsku-Białej na ulicy Wyzwolenia 74. Rozpoczęcie działalności statutowej w tej Spółce związane jest ściśle z przejściem pracowników zatrudnionych w MT Poland ( wcześniej New Pinto Poland - Bielsko-Biała ul. Podwale 65 ) do ASK Poland Sp. z o.o.  Pracownicy pomiędzy Spółkami przeszli na mocy zawartego porozumienia i art. 231 Kodeksu pracy.

2016-10-05 -

                                                Rozmowy w MT Poland oraz w New Pinto Poland 

 

 

W dniu 3 października 2016 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją w/w Spółek, której przewodniczył Prezes MT Poland oraz New Pinto Poland pan Giuseppe Salvaggio. Spotkanie to zakończyło się podpisaniem porozumienia, jako aneksu do obowiązującego w MT Poland Regulaminu Wynagradzania. Porozumienie to zawiera następujące elementy płacowe. Z dniem 1 stycznia 2017 wszyscy pracownicy zatrudnieni w MT Poland otrzymają wzrost wynagrodzeń miesięcznych w kwocie o 150 zł.

2016-01-29 -

Rozmowy w New Pinto Poland 

 

W środę 27 stycznia 2016 Spółka odpowiadając na pisemny wniosek naszego Związku z dnia 15 stycznia 2016 zorganizowała spotkanie, na którym oczekiwaliśmy od pana Prezesa zaprezentowania aktualnej sytuacji pracowników zatrudnionych w New Pinto Poland oraz MT Poland, oraz zawarcia porozumienia w temacie kontynuowania wypłacania premii uznaniowej w kwocie 300 zł. Szczegóły tych rozmów zawiera Informator Związkowy 2/2016

2015-04-02 -

                                     W New Pinto Poland Sp. z o.o. osiągnięto porozumienie  

 

W dniu 2 kwietnia 2015 w trakcie kolejnego spotkania w ramach prowadzonych mediacji sporu zbiorowego zostało osiągnięte porozumienie które przywraca pracownikom New Pinto Poland premię osobowościowa w kwocie 300 zł. miesięczne. Wobec tego Zarząd Związku postanowił zawiesić procedure sporu zbiorowego.

 

 

2015-03-27 -

                       New Pinto Poland Sp. z o.o. pierwsze spotkanie z mediatorem 

 

W dniu 27 marca 2015 miało miejsce pierwsze wspólne spotaknie stron sporu zbiorwowego z prowadząca mediacje panią Mecenas. Po blisko 3 godzinach rozmów strony uzgodniły kolejne spotaknie na dzień 2 kwietnia 2015.

 

2015-03-17 -

                                         New Pinto Poland Sp. z o.o. - jest mediator nie ma Prezesa

 

W dniach 5 i 6 marca 2015 prowadząca mediacje pani Mecenas spotkała się w dwóch osobnych spotkaniach ze stronami trwającego sporu zbiorowego. Kolejne spotkanie wspólne spotkanie zostało przez mediatora wyznaczone na dzień 16 lub 19 marca. W dniu wczorajszym do siedziby związku dotarło pismo że pan Prezes nie ma możliwości spotkania się do dnia 30 marca 2015. W związku unikaniem przez Prezesa New Pinto Poland rozmów Zarząd Związku jest zmuszony złożyć stosowny wniosek do prokuratury. 

 

 

2015-02-21 -

                      New Pinto Poland Sp. z o.o.- protokół rozbieżności i wniosek o mediatora  

 

W dniu 18 lutego 2015 ponad 8 godzinne rozmowy i zaproponowane przez Pana Prezesa zapisy porozumienia nie zostały zaakceptowane przez załogę New Pinto Poland Sp. z o.o., wobec tego został spisany protokół rozbieżności oraz jako Związek wystąpiliśmy do Spółki o wyznaczenie mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

2015-02-17 -

                        W New Pinto Poland Sp. z o.o. 96 % głosujacych

                        opowiedziało się za czynną akcją strajkową

W związku z unikaniem spotkań i prowadzenia normalnego dialogu przez Prezesa  Zarządu New Pinto Poland Sp.z o.o. pana Giuseppe Salvaggio, Zarząd Związku postanowił odwieść spór zbiorowy i w dniu 17 lutego 2015 przeprowadził referendum mające na celu uzyskania pozwolenia od załogi o zaostrzeniu akcji protestacyjnych mogących zakończyć się czynna akcja strajkową, 96 % głosujących opowiedziało się za czynna akcją strajkową. Protokół z wyników referendum.

 

2014-06-10 -

                                              Co dalej z premią obecnościową w  New Pinto Poland Sp. z o.o.  

 

 

Mając na uwadze termin kończącego się Porozumienia z dnia 30 stycznia 2014 dotyczącego wypłacania premii obecnościowej, oraz nawiązując do przebiegu rozmów z dnia 14 maja 2014 Zarząd naszego Związku zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie w terminie do 27 czerwca 2014 spotkania z Dyrekcją New Pinto Poland celem omówienia jej dalszego funkcjonowania.

 


 

 

www.kompmar.net.pl