Spółki / Aktualności > ASK Poland


 

Główna siedziba:

ul. Wyzwolenia 74
43-300 Bielsko-Biała

 


 


                                            Rozmowy w MT Poland oraz w New Pinto Poland 

 

 

W dniu 3 października 2016 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją w/w Spółek, której przewodniczył Prezes MT Poland oraz New Pinto Poland pan Giuseppe Salvaggio. Spotkanie to zakończyło się podpisaniem porozumienia, jako aneksu do obowiązującego w MT Poland Regulaminu Wynagradzania. Porozumienie to zawiera następujące elementy płacowe.

 

  • Z dniem 1 stycznia 2017 wszyscy pracownicy zatrudnieni w MT Poland otrzymają wzrost wynagrodzeń miesięcznych w kwocie o 150 zł.
  • Z dniem 1 października 2016 w Spółce będzie obowiązywać premia frekwencyjna w kwocie 300 zł. miesięcznie. Zasady jej otrzymania nie ulegają zasadniczo zmianom, ale udało się wynegocjować, aby w przypadku przestojów nie była ona potrącana.
  • Od 2017 w Spółce będą obowiązywać dwie premie półroczne w kwocie 550 zł. każda, które będą wypłacana w dniach 10 czerwca i 10 grudnia danego roku.  Premie te będą wypłacane proporcjonalnie do przepracowanego okresu pomiędzy 1 grudnia a 31 maja oraz 1 czerwca a 30 listopada. Drugim kryterium otrzymania tej premii będzie chorobowe. Za każdy miesiąc kalendarzowy w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim premia zostanie obniżona o 91,67 zł. ( tj. kwota wynikająca z podzielania 550 zł. przez 6 miesięcy)
        W dalszej części spotkania pan Prezes poinformował, że pracownicy, którym w tym roku sukcesywnie kończą się umowy o pracę na czas określony w New Pinto Poland otrzymują  ofertę kontynuowania pracy w MT Poland.  Natomiast ci pracownicy, którzy posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony w New Pinto Poland nadal mogą wybrać dwa rozwiązania albo rozwiązać umowę o pracę z New Pinto Poland i kontynuować ją w MT Poland lub poczekać do 30 czerwca 2017 kiedy to zostanie ona rozwiązania z przyczyn dotyczących pracodawcy. 

Informator Związkowy 21/2016

red.M.G.


 

 

www.kompmar.net.pl