Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
2017-12-19 -

 

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

        

           Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej informuje wszystkich członków Związku że w dniach 30.04-03.05.2018 roku organizuje wyjazd do Lwowa.Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z siedziba Zwiazku Zawodowego.Ilośc miejsc ograniczona.

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

 

 

2017-08-25 -

                                                        

Po spotkaniu w Avio Polska.
 

W dniu dzisiejszym t.j.25.08.2017r. na wniosek Dyrekcji miało miejsce spotkanie z  Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.   Prezes Avio Polska Sp. z o.o. pan Roberto Bertaina poinformował Przedstawicieli Organizacji Związkowych o zmianie operatora obsługującego proces płacowy w Spółce.

              

      Jak również Dyrekcja Zakładu mając na uwadze spadek produkcji w ostatnim kwartale 2017r. roku. złożyła propozycje wprowadzenia urlopu zbiorowego (na dzień dzisiejszy mowa o 3 dniach) w okresie świątecznym.

              

    Ostatnim punktem spotkania było omówienie zasad przyznawania premii miesięcznej. Jako Związek podtrzymujemy stanowisko iż Porozumienie zawarte w dniu 21 marca 2017r. oraz zasady otrzymywania i obniżania  tej premii w wysokości 100 zł zostały określone. Natomiast sygnały które docierają do Związków Zawodowych naruszają to porozumienie o czym rozmawialiśmy  na spotkaniu.

    

     Ten i dwa powyższe tematy mają być szczegółowo omówione na kolejnym spotkaniu. Wstępny termin spotkania ustalono pomiędzy 20-26 września 2017r.

 

 

 

2017-03-23 -

Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu 21 marca 2017 zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o., które obejmą następujące elementy płacowe. Zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,90 zł./na godz. od 1 kwietnia 2017,

2017-03-01 -

                  Pierwsza tura negocjacyji 2017 w Avio Polska Sp. z o.o.

 

Zgodnie ze wspólnym wnioskiem Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczącym tegorocznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2017 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie negocjacyjne. Stronę Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. tradycyjnie reprezentował pan Mauro Brega oraz pan prezes Roberto Bertaina. Szczegóły zawiera nasz -  Informator Związkowy nr 7/2017

2016-10-13 -

                                Wniosek o zmianę Regulaminu wynagradzania w Avio Polska 

 

W dniu 13 października 2016 Zarząd Związku mając na uwadze przebieg dyskucji jaka miała miejsce w trakcie ostaniego spotkania z Dyrekcją Spółki. Wystąpił z inicjatywą zmiany zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Avio Polska Sp. z o.o.

Szczegóły w załączniku pdf.

 

2016-10-07 -

                                                 Spotkanie w Avio Polska 6.10.2016

 

W dniu 6 października 2016 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki, której przewodniczył Prezes Avio Polska Sp. z o.o. pan Roberto Bertaina. Spotkanie dotyczyło jednego tematu, który w ostatnim czasie wywołał sporo kontrowersji, niejasności oraz zapytań wśród pracowników. Szczególy w Informatorze Związkowym 22/2016

2016-03-31 -

Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu dzisiejszym 31 marca 2016 Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w Avio Polska Sp. z o.o. zawarły Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń, które obejmą następujące elementy płacowe. Zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,85 zł./na godz. od 1 marca 2016,

2016-03-09 -

Pierwsza tura rozmów negocjacyjnych w Avio Polska Sp. z o.o.

 

Zgodnie ze wspólnym wnioskiem Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczącym tegorocznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. w dniach 7 i 8 marca 2016 odbyły się dwa spotkania negocjacyjne. Stronę Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. tradycyjnie reprezentował pan Mauro Brega oraz pan prezesa Roberto Bertaina. Przebieg rozmów zawiera Informator Związkowy nr 7/2016

2016-02-05 -

                                                          Spotkanie w Avio Polska 4.02.2016

 

W dniu 4 lutego 2016 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. która odpowiadając na nasze pismo z dnia 12 stycznia zorganizowała spotkanie na w trakcie którego zostały omówione bieżące tematy pracownicze. Zainteresowanych zapaszmy do lektury naszego Informtora Związkowego 3/2106

2015-12-15 -

                                                          Avio Polska - list otwary - Odpowiedź

 

Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Avio Polska spowodowąły że Zarząd naszego Związku  skierował list otwarty do pana Mauro Brega ( będącego odpowiedzialnym za relacje przemysłowe w Avio Aero S.p.A), o interwencje w sprawach pracowniczych. Uważamy że zastosowanie art.52 kodeksu pracy ( tj. dysyplinarki ) wobec naszego członka Związku za drobne przewinienia nie może być przez nasz Związek oraz pracowników Avio Polska akceptowalne.  List otwarty

W dniu 21 grudnia 2015 - otrzymaliśmy odpwowiedź od pana Mauro Brega -  Odpowiedź

 

 

www.kompmar.net.pl