Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
2019-02-28 -

 

Porozumienie płacowe na rok 2019

 

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki Avio Areo w Bielsku-Białej, iż w dniu 27 luty 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Przedstawicielami Dyrekcji dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w roku 2019. Szczegóły w Informator Zwiazkowy 12/2019

 

2019-01-22 -

 

Spotkanie w Avio Areo

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje że w dniu 18.01.2019r (piątek) odbyło sie pierwsze spotkanie w tym roku Zakładowych Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Spotkanie miało na celu przedstawienie danych ekonomicznych za rok 2018 oraz przedstawienie założeń produkcyjnych na rok 2019 Szczegóły w Komunikat 3 2019 Avio

 

 

2018-04-13 -

 

Avio Areo Polska rokowania zakończone podpisaniem porozumienia.

 

     Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej pragnie poiformować członków Związku Zawodowego oraz pracowników Społki Avio Areo, że rokowania które odbywały się w trybie sporu zbiorowego zakończyły sie podpisaniem porozumienia z Dyrekcją Spółki Szczegóły w Informator Związkowy 23/2018

 

 

2018-02-21 -

 

Brak porozumienia płacowego w Avio Areo!!!

 

      W dniu 21.02.2018r odbyło się drugie już spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z Dyrekcją, gdzie głównym tematem był przyrost funduszu płac na rok 2018.Szczegóły z tego spotkania oraz z porzedniego znajduja sie w Informator Związkowy 12/2018 

 

 

2017-12-19 -

 

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

        

           Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej informuje wszystkich członków Związku że w dniach 30.04-03.05.2018 roku organizuje wyjazd do Lwowa.Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z siedziba Zwiazku Zawodowego.Ilośc miejsc ograniczona.

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

 

 

2017-08-25 -

                                                        

Po spotkaniu w Avio Polska.
 

W dniu dzisiejszym t.j.25.08.2017r. na wniosek Dyrekcji miało miejsce spotkanie z  Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.   Prezes Avio Polska Sp. z o.o. pan Roberto Bertaina poinformował Przedstawicieli Organizacji Związkowych o zmianie operatora obsługującego proces płacowy w Spółce.

              

      Jak również Dyrekcja Zakładu mając na uwadze spadek produkcji w ostatnim kwartale 2017r. roku. złożyła propozycje wprowadzenia urlopu zbiorowego (na dzień dzisiejszy mowa o 3 dniach) w okresie świątecznym.

              

    Ostatnim punktem spotkania było omówienie zasad przyznawania premii miesięcznej. Jako Związek podtrzymujemy stanowisko iż Porozumienie zawarte w dniu 21 marca 2017r. oraz zasady otrzymywania i obniżania  tej premii w wysokości 100 zł zostały określone. Natomiast sygnały które docierają do Związków Zawodowych naruszają to porozumienie o czym rozmawialiśmy  na spotkaniu.

    

     Ten i dwa powyższe tematy mają być szczegółowo omówione na kolejnym spotkaniu. Wstępny termin spotkania ustalono pomiędzy 20-26 września 2017r.

 

 

 

2017-03-23 -

Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu 21 marca 2017 zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o., które obejmą następujące elementy płacowe. Zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,90 zł./na godz. od 1 kwietnia 2017,

2017-03-01 -

                  Pierwsza tura negocjacyji 2017 w Avio Polska Sp. z o.o.

 

Zgodnie ze wspólnym wnioskiem Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczącym tegorocznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2017 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie negocjacyjne. Stronę Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. tradycyjnie reprezentował pan Mauro Brega oraz pan prezes Roberto Bertaina. Szczegóły zawiera nasz -  Informator Związkowy nr 7/2017

2016-10-13 -

                                Wniosek o zmianę Regulaminu wynagradzania w Avio Polska 

 

W dniu 13 października 2016 Zarząd Związku mając na uwadze przebieg dyskucji jaka miała miejsce w trakcie ostaniego spotkania z Dyrekcją Spółki. Wystąpił z inicjatywą zmiany zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Avio Polska Sp. z o.o.

Szczegóły w załączniku pdf.

 

2016-10-07 -

                                                 Spotkanie w Avio Polska 6.10.2016

 

W dniu 6 października 2016 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki, której przewodniczył Prezes Avio Polska Sp. z o.o. pan Roberto Bertaina. Spotkanie dotyczyło jednego tematu, który w ostatnim czasie wywołał sporo kontrowersji, niejasności oraz zapytań wśród pracowników. Szczególy w Informatorze Związkowym 22/2016

 

www.kompmar.net.pl