Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu dzisiejszym 31 marca 2016 Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w Avio Polska Sp. z o.o. zawarły Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń, które obejmą następujące elementy płacowe: 

 


• Zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,85 zł./na godz. od 1 marca 2016,


• Wzrost miesięcznej premii absencyjnej o 50 zł. od 1 marca 2016


• Wzrost dodatku nocnego o 0,50 zł./na godz. do wysokości 3,00 zł. od 1 marca 2016


• Zawarte Porozumienie ma skutki finansowe od 1 stycznia 2016. W miesiącu maju wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostanie pracownikom wypłacone stosowne wyrównanie obejmujące dwa pierwsze miesiące 2016 roku.
 
Powyższe rozwiązania skutkują miesięcznym wzrostem płac w kwocie 220,80 zł ( 0, 85 zł. x 168 godz. = 142,80 zł, premia absencyjna 50 zł. oraz 28 zł. średniego wzrostu dodatku nocnego - 0,50 zł. x 56 godz. )

 

Informator Związkowy nr 9/2016

 

 

 

www.kompmar.net.pl