Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 




2012-11-27 -

 

            1 750 zł. nagrody świątecznej - 2012                   

To kwota tegorocznej nagrody świątecznej dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. która została uzgodniona w trakcie spotkania z Dyrekcją Spółki w dniu 27 listopada 2012 roku. Pracownicy posiadający staż pracy powyżej 1 roku do 4 lat włącznie otrzymają kwotę 1 550 zł., natomiast pracownicy zatrudnieni w tym roku otrzymają proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy z kwoty 1 550 zł. Ustalono również czas pracy do końca roku. Zainteresowanych zapraszam do protokołu ze spotkania.

2012-10-12 -

        Spotkanie z Dyrekcją Spółki w dniu 10/10/2012

W dniu 10 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Spółki w trakcie, którego zostały omówione bieżące tematy pracownicze, a także zostały zaprezentowane wyniki ekonomiczne Spółki i sytuacja pracowników za pierwsze 6 miesięcy tego roku.

Spółka obecnie zatrudnia 466 osób i zatrudnienie w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosło o 34 osoby, średnia płaca pracowników zatrudnionych na wydziałach produkcyjnych wyniosła nieco ponad 3 900 zł., 136 osób w tym roku skorzystało z indywidualnych interwencji płacowych, czyli, blisko co 4 osobie oprócz zbiorowych podwyżek płac ( w marcu i we wrześniu) wzrosło indywidualne wynagrodzenie.

Zapraszmy do lektury Informatora Związkowego 17/2012

2012-03-08 -

                    Pierwsze tegoroczne porozumienie płacowe

 

W dniu 7 marca 2012 zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o., której przewodniczył pan Mauro Brega, dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. Pragniemy zaznaczyć, że jest to pierwsze porozumienie płacowe zawarte przez nasz Związek w tym roku na terenie „compresario” Bielsko-Tychy i o oby nie jedyne. Zaintresowanych zapraszamy do zakładki na naszej stronie Informator Związkowy 2012.
 

2012-02-13 -

 

Zapraszamy do lektury Informatora Związkowego 4/2012 - dotyczącego informacji zaprezentowanych przez Dyrekcję Spółki Avio Polska w dniu 8 lutego 2012.

  

2012-01-11 -

 

Pismo do Dyrekcji Avio Polska z dnia 11 stycznia 2012

 

2011-12-02 -

Avio Polska 1 650 zł. nagrody świątecznej 


W dniu 29 listopada Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz wniosek z dnia 7 listopada zorganizował spotkanie dotyczące ustalenia wysokości nagrody świątecznej dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o.
Dobre wyniki firmy za 9 miesięcy tego roku, osiągania coraz lepszych wyników jakościowych oraz elastyczność jaką wykazali pracownicy akceptując porozumienie o zbiorowych urlopach na przełomie roku dawały postawę do żądania zwiększenia wysokości nagrody świątecznej powyżej tego co jest zapisane w Regulaminie Pracy.
 

2011-11-04 -

 

 

INFORMATOR  ZWIĄZKOWY    nr  27/2011

W dniu wczorajszym tj. 25 października, odbyło się spotkanie z Dyrekcją Spółki w trakcie, którego jej przedstawiciele zaprezentowali aktualną sytuację Spółki z uwzględnieniem planów produkcyjnych do końca tego roku, jak również na początku roku przyszłego. Jak wynika z przedstawionych założeń na przełomie roku dochodzi do lekkiej korekty zamówień w stosunku do wcześniej zakładanych planów produkcyjnych. W tym kontekście dyrekcja Spółki zaproponowała aby od 27 do 30 grudnia 2011 tj. (4 dni urlopowe) oraz w dniach 2 i 3 stycznia 2012 nastąpiła zbiorowa przerwa urlopowa z wykorzystaniem tegorocznego urlopu oraz urlopu przyszłorocznego. 

 

2011-06-13 -


K O M U N I K A T  nr  19/2011
- Informacja dla pracowników Avio Polska
W ostatnich dniach na wniosek naszego Związku doszło do dwóch spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Spółki w ramach komisji socjalnej oraz komisji bhp

 

www.kompmar.net.pl