O NSZZ > Deklaracja Związkowa


                                      

Deklaracja członkowskaNSZZ Pracowników Organizacja MiędzyzakładowaFCA Poland S.A., Fenice Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., MA Polska S.A., Comau Poland Sp. z o.o.,  CEVA Logistisc Poland Sp. z o.o., Electropoli Poland Sp. z o.o.,    Sistema Poland Sp. z o.o., Sirio Polska Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Adler Polska Sp. z o.o. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o. , Marpol Sp. z o.o. ASK Poland Sp. z o.o. Shiloh Industries Sp. zo.o., Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o.w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 141.

 

 1...........................................................................         ......................

 

            /   nazwisko i imię /                             /  nr. ewdien.  /

 

 2. .........................................................................        .......................

 

                  / adres  zamieszkania /                                      / imię ojca /

 

 

 3. .........................................................................       ......................

 

 

                         / nazwa zakładu /                                      / stanowisko /

 

 

 4. .......................................................................        ........................

 

 

                         / data wstąpienia do Związku /                  / data urodzenia /

 

 5. ......................................................                        ……...….....…...………

     / rok podjęcia pracy w Spółce – Grupie FCA  /              / kontakt - tel. E-mail. /

 

 Proszę o przyjęcie w szeregi członków NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 141, i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Związku.

 

    .….......................                             ...............................................

                   / data /                                                                                / podpis deklarującego /  

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E – Członka Związku

NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa

FCA Poland S.A., Fenice Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., MA Polska S.A., Comau Poland Sp. z o.o.,  CEVA Logistisc Poland Sp. z o.o., Electropoli Poland Sp. z o.o.,  Sistema Poland Sp. z o.o., Sirio Polska Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Adler Polska Sp. z o.o. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.,  Avio Polska Sp. z o.o. Marpol Sp. z o.o. ASK Poland Sp. z o.o. Shiloh Industries Sp. zo.o., Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 141.

 

                                                                                   

                                                    Do Dyrekcji ............................................................

 

Ja .................................................................................................................................

                                          / nazwisko i imię      oraz        numer ewidencyjny /

 

wyrażam zgodę na potrącanie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia kwoty netto 1% płacy zasadniczej plus premia, z tytułu składki członkowskiej wynikającej z przynależności do NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej. Proszę o potrącenie składki począwszy od 

                                                                    ................................................................

                                                                                                  / miesiąc i rok /

 

 

.........................................................................                                ............................................................................

                   /    data  /                                                              /  podpis pracownika  /

 

 

 

 

Plik do pobrania - Deklaracja Związkowa  -

www.kompmar.net.pl