O NSZZ > Deklaracja Związkowa


Deklaracja członkowska

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Fenice Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Delfo Polska S.A., Comau Poland Sp. z o.o., CEVA Automotive Logistisc Poland Sp. z o.o., Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o., Sistema Poland Sp. z o.o., Sirio Polska Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Adler Polska Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., New Pinto Poland Sp.z o.o.
                 w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 141.

 
1. ................ ............................................................
..........................................................
                 / nazwisko i imię /                                                              / nr.ewdien. /
2. ............................................................................. ..........................................................
                / adres zamieszkania /                                                         / imię ojca /
3. ............................................................................ ............................................................
                   / nazwa zakładu /                                                             / stanowisko /
4. .......................................................................... .............................................................
                / data wstąpienia do Związku /                                              / data urodzenia/
5. ......................................................................... ………………………..........................................
            / rok podjęcia pracy w Grupie Fiata /                                         / kontakt - tel. E-mail. /


Proszę o przyjęcie w szeregi członków NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej ul.Grażyńskiego 141, i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Związku.

 

.......................................... ................................................................................
/ data /                                                               / podpis deklarującego/        O Ś W I A D C Z E N I E


Do Dyrekcji ..............................................


Ja ...........................................................................................................................................
                                                  / nazwisko i imię oraz numer ewidencyjny /

 

 


wyrażam zgodę na potrącanie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia kwoty 1% płacy zasadniczej plus premia, z tytułu składki członkowskiej wynikającej z przynależności do NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej . Proszę o potrącenie składki począwszy od ..................................................                                                                                                      / miesiąc i rok /


 

......................................................................... ............................................
      / data /                                                            / podpis pracownika /

 

 

Plik do pobrania - Deklaracja Związkowa  - 

www.kompmar.net.pl