Spółki / Aktualności > Electropoli Poland


Siedziba firmy:

ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 813 23 78
tel.: (33) 813 52 52

 


 

 

2016-02-09 -

                                                                              Rozmowy w Electropoli Poland
 

W dniu wczorajszym tj. 8 lutego 2016 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Electropoli Poland Sp. z o.o. z Dyrekcją Spółki. Spotkanie to było odpowiedzią na nasz pisemny wniosek z dnia 12 stycznia tego roku. Zainteresownych przebiegiem rozmów zapraszamy do Informatora Związkowego nr 4/2016

 

 

2015-12-14 -

                                                    Pracownicy Electropoli Galwanotechnika Sp.z o.o.

                                                    nowy rok 2016 przywitają wzrostem wynagrodzeń 

 

 

W piątek 11 grudnia 2015 w trakcie ostaniego w tym roku spotkania Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki została wynegocjonowana kwota przyszłorocznej podwyżli płac, która przyniesie pracownikom EGT blisko 200 zł. miesięcznie. Szczegóły w Protokole oraz naszym Informatorze Związkowym nr 32/2015.

 

2015-10-30 -

               Nagroda świąteczna w Electropoli Galwanotechnika Sp.z o.o.

  

W poniedziałek 26 października 2015 w trakcie spotkania Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki została wynegocjonowana kwota tegorocznej nagrody świątcznej która biorąc pod uwagę kryteria dochodowe wyniesie odpowiednio 500 lub 450 zł. - protokół

2015-10-16 -

Rozmowy w Electropoli Galwanotechnika Sp.z o.o.

 

 

W czwartek 16 października 2015 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych funkcjonujących w Electropoli Galwanotechnika z Dyrekcją Spółki, która odpowiadając na nasz pisemny wniosek z dnia 3 września br. zaprezentowała dane dotyczące przewidywanej wysokosci Nagrody Rocznej oraz informacje o zrealizowanych podwyżkach indywidualnych - szczegóły w Informatorze Związkowym nr 28/2015

  

2015-04-17 -

                                                       Porozumienie płacowe na rok 2015


                                 

W dniu 9 kwietnia 2015 zostały uzgodnione ramy porozumienia płacowego dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. Najistotniejszym elementem wynegocjowanego pakietu ekonomicznego to wzrost dodatku absencyjnego. Szczegóły w Informatorze Związkowym 18/2015
 

 

2015-03-05 -

                                                    Negocjacje w Electropoli Galwanotechnika  

 

 

W dniach 25 luty i 3 marca 2015 odbyły się dwa spotkania negocjacyjne z Dyrekcją Spółki dotyczące tegorocznego pakietu ekonomicznego dla pracowników zatrudnionych w Electropoli Galwanotechnika. Szczegóły w Informatorze Związkowym 7/2015

 

2015-02-11 -

 

                       Spotkanie w Electropoli Galwanotechnika -10 luty 2015

 

W dniu wczorajszym tj. 10 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w EGT z Dyrekcją Spółki, które było odpowiedzią ze strony Dyrekcji na nasze pismo z dnia 8 i 14 stycznia 2015. Szczegóły przebiegu spotkania zostały zawarte w Informatorze Związkowym 2/2015
 

 

2014-10-28 -

              Spotkanie z Dyrekcją Spółki oraz Wybory SIP na Electropoli Galwanotechnika

                         
W piątek 24 października 2014 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz pisemny wniosek zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków finansowych pochodzących z ZFŚS.
Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. – środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 300 zł. i 350 zł. w trakcie negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie, co przyniosło efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do:

2014-02-14 -

                                    Zawarte pierwsze porozumienie płacowe w roku 2014


                                 

W dniu 11 lutego 2014 jako Związek Zawodowy zawarliśmy pierwsze w tym roku porozumienie płacowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. A oto najistotniejsze elementy wynegocjowanego pakietu ekonomicznego.

2013-11-12 -

                                             Premia świąteczna w Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o.
                                 

W dniu 8 listopada 2013 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz wniosek z dnia 25.10.2013 zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków finansowych pochodzących z ZFŚS.

Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. – środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 250 zł. i 230 zł. w trakcie negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie o 40 tyś złotych co przyniosło efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do

 

Informator Związkowy nr 18/2013
 

 

www.kompmar.net.pl