Spółki / Aktualności > FCA Poland


FCA Poland S.A.

Główna siedziba:

FCA Poland S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. Grażyńskiego 141
tel: 033 813 21 00

 

 

 

 


                                                      Premia efektywnosciowa 2014 w Fiat Auto Poland S.A.
 

W dniu wczorajszym 23 maja w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki zaprezentowała  wyliczenia oraz wartość tegorocznej premii efektywnościowej.

 

Wskaźnik efektywnościowy w stosunku do roku ubiegłego (2013 - 0,9211) został poprawiony o ponad 30 % i wyniósł 1,2399 co bezpośrednio przełożyło się wzrost tegorocznej premii o ok. 100 zł. W roku biegłym premia ta zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wniosła 660,05 zł.  a w tym roku wynosi średnio na jednego zatrudnionego 753,38 zł.

 

W Spółkach Delfo Polska, Coamu Poland, Sistema Poalnd, Fiat Services, Sirio Polska wysokość premii efektywnościowej z Fiat Auto Poland stanowi podstawę do wyliczenia premii w tych Spółkach.

 

Chociaż premia ta jest wyższa niż w roku ubiegłym to jednak jako Związek uważamy że po raz kolejny pracownicy Fiat Auto Poland oraz pozostałych Spółek nie zyskali 100 zł. a stracili 450 zł. Dlaczego ?

 

W roku 2011 jako Związek dążyliśmy do wprowadzenia średniej kwoty 1 200 zł. premii efektywnościowej  do stawek godzinowych tak jak nam się to udało w Fiat Powertrain Technologies, gdzie od 1 stycznia 2012 pracownikom zostały odpowiednio podniesione stawki osobistego zaszeregowania o 100 zł./miesięcznie.

 

Niestety ten sam zabiegł nie udał się w Fiat Auto Poland oraz w pozostałych Spółkach gdzie wyłącznie niezrozumiały do tej pory upór przedstawicieli NSZZ Solidarność pozbawił pracowników nie tylko jak w tym roku prawie 450 zł. ale również dodatkowych pieniędzy wynikających za pracę w nadgodzinach.

 

Kto na tym zyskał ? Pracodawca ponieważ nie zwiększyły mu się koszty pracy chociaż był na to przygotowany.

 

Na zakończenie przedstawiciele Dyrekcji poinformowali że najbliższym czasie otrzymamy odpowiedź na skierowane wnioski dotyczące naszych żądań płacowych.

 

Tabela premii efektywnościowej 2014

red.M.G

 

 

 

 

www.kompmar.net.pl