Spółki / Aktualności > FCA Poland


FCA Poland S.A.

Główna siedziba:

FCA Poland S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. Grażyńskiego 141
tel: 033 813 21 00

 

 

 

 


2016-12-02 -

                                                          Możliwość "powrotu" do Bielska-Białej
 

W dniu 1 grudnia 2016 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki zaprezentowała informacje o wysokości tegorocznej nagrody świątecznej 1750 zł. oraz poinformowała oficjalnie, że w związku z inwestycją jaka ma miejsce w FCA Powertrain w Bielsku-Białej będzie istniała możliwość przeniesienia się do pracy w tym zakładzie na stałe. Warunki płacowe, które są związane z pewnymi różnicami pomiędzy zakładami Dyrekcja ZOZ przedstawi w niedługim czasie.

 

 

2016-06-01 -

                             Premia efektywnosciowa 2016 w FCA Poland S.A. i pozostałych Spółkach
 

 

W dniu 1 czerwca 2016 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki zaprezentowała  wyliczenia oraz wartość tegorocznej premii efektywnościowej. Wskaźnik efektywnośćiowy wyniósł 0,991 co bezpośrednio przełożyło się wysokość tegorocznej premii w kwocie 784,66 zł. średnio na jednego zatrudnionego.

W Spółkach Delfo Polska, Comau Poland , Sistema Poland, FCA Services, Sirio Polska wysokość premii efektywnościowej z FCA Poland stanowi podstawę do wyliczenia premii w tych Spółkach.

2015-09-24 -

 

Jesienny urlop w FCA Poland S.A.

 

W trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w dniu 24.09.2015 Dyrekcja FCA Poland S.A. potwierdzała zaplanowany wcześniej termin jesiennej przerwy urlopowej w dniach 26-30 października 2015, natomiast praca w dni 12 i 13 listopada 2015 ( czwartek i piątek ) przypadające po dniu 11 listopada zostały  przeniesione odpowiednio na soboty 21 i 28 listopada 2015. Powyższe ustalenia będą zapewne również wiążące dla Spółek ściśle powiązanych z produkcją FCA Poland S.A.

 

 

2015-07-01 -

                                                      FCA Poland S.A. nareszcie finał negocjacji !
 

 Po długich rocznych i bezskutecznych negocjacjach w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie w sprawie podwyżek zbiorowych oraz nowych elementów wynagradzania obowiązujących w latach 2015 – 2018. Porozumienie zostało podpisane praktycznie przez wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe. Tradycyjne porozumienia nie podpisali przedstawiciele S…………….., którzy już od 2007 roku nie podpisują żadnych dokumentów finansowych zwiększających wynagrodzenia pracownicze, korzystając jednocześnie z tych rozwiązań. Szczegóły w Informator Związkowy 23/2015

 

2015-06-30 -

                                         Powrót do rozmów płacowych w FCA Poland S.A - są już konkrety !
 

W dniu dzisiejszym tj. 30.06.2015 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki powróciła do rozmów płacowych i są konkrety! Zaprezentowała wyliczenia dwóch premii - rocznej uzależnionej od wyników i sytuacji w zakładzie FCA Poland S.A. oraz drugiej kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w Grupie EMEA. Wartość pierwszej premii na najniższej kategorii przy spełnianiu obecnych warunków wyniosła by nieco ponad 1 800 zł. , wartość drugiej premii kwartalnej na najniższej kategorii wynikła by niecałe 120 zł. Łączna wartość tych dwóch premii daje miesięczny wzrost ok. 190 zł. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane w dniu jutrzejszym w trakcie którego Dyrekcja FCA Poland przedstawi propozycje wzrostu płacy miesięcznej /stawek godzinnych/ 

 

2015-06-02 -

                        Premia efektywnosciowa 2015 w FCA Poland S.A. i pozostałych Spółkach
 

 

W dniu 27 maja 2015 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki zaprezentowała  wyliczenia oraz wartość tegorocznej premii efektywnościowej. Wskaźnik efektywnościowy w stosunku do roku ubiegłego został poprawiony o 7,45 % i wyniósł 1,0745 co bezpośrednio przełożyło się wzrost tegorocznej premii o ok. 36 zł. i wynosi średnio na jednego zatrudnionego 789,32 zł. W Spółkach Delfo Polska, Coamu Poland, Sistema Poland, FCA Services, Sirio Polska wysokość premii efektywnościowej z FCA Poland stanowi podstawę do wyliczenia premii w tych Spółkach.

 

2015-05-20 -

                                                                             Minął rok !!!! 

 

" Dokładnie 3 czerwca 2015 minie rok jak Dyrekcja FCA Poland ( wówczas Fiat Auto Poland S.A) odpowiadając na wspólny wniosek Zakładowych Oraganizcji Związkowych o rozpoczęcie negocjacji w temacie zbiorowych podwyżek płac dla pracowników Fiat Auto Poland S.A odpowiedziała pozytywnie stawiając jeden zasadniczy warunek, że w trakcie prowadzenia rozmów będzie omawiana kwestia możliwości zastosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego.
Zakładowe Organizacje Związkowe mając na uwadze fakt, iż ostania zbiorowa podwyżka płac była w roku 2011, uczestniczyływ negocjacjach licząc na zawarcie porozumienia, które satysfakcjonowałoby dwie strony dialogu ...."

 

To początkowy fragment wspólnego Komunikatu ZOZ - zapraszamy do lektury.

 

2015-05-05 -

                                                              Spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu dzisiejszym 5 maja 2015 miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele FCA z Turynu zaprezentowali dwa alternatywne rozwiązania. Jedno to dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i zwiększenia okresu rozliczeniowego. Drugie alternatywne to pozostawienie okresu rozliczeniowego na dotychczasowym poziomie i propozycja dwóch premii - rocznej uzależnionej od wyników i sytuacji w zakładzie oraz drugiej kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w Grupie EMEA. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane na szczeblu FCA Poland S.A.

 

2015-04-22 -

                                                    Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu wczorajszym 21 kwietnia 2015 w Tychach miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających, w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny, której przewodniczył doktor Corteze.

Doktor Corteze - zaprezentował ogólną sytuację z koncernie FCA ze szczególnym uwzględnieniem Grupy EMEA (Europa, Afryka) a następnie podtrzymał dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i okresu rozliczeniowego w FCA Poland S.A. Na zakończenie zaproponował kolejne spotkanie w w/w tematach w dniu 5 maja 2015.
 

2015-04-01 -

                                    Już nie Fiat Auto Poland S.A. a FCA Poland S.A 

 

" W dniu 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego Rerejestru Sądowego zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., na podstawie której dokonano zmiany Statutu w części dotyczącej nazwy naszej spółki. W efekcie zarejestrowanej zmiany Statutu dotychczasowa nazwa „Fiat Auto Poland Spółka Akcyjna uległa zmianie na „FCA Poland Spółka Akcyjna”. Pozostałe dane spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w szczógólnności: numer wpisu do KRS, NIP, REGON, adres spółki nie zmieniły się i są nadal prawnie wiążące." 

 

Tak brzmi początek dzisiejszego komunikat Dyrerkcji skierowany do pracowników poprzez specjalne wydanie Wadomości.

 

 

 

www.kompmar.net.pl