Spółki / Aktualności > FCA Poland


FCA Poland S.A.

Główna siedziba:

FCA Poland S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. Grażyńskiego 141
tel: 033 813 21 00

 

 

 

 


2015-06-30 -

                                         Powrót do rozmów płacowych w FCA Poland S.A - są już konkrety !
 

W dniu dzisiejszym tj. 30.06.2015 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki powróciła do rozmów płacowych i są konkrety! Zaprezentowała wyliczenia dwóch premii - rocznej uzależnionej od wyników i sytuacji w zakładzie FCA Poland S.A. oraz drugiej kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w Grupie EMEA. Wartość pierwszej premii na najniższej kategorii przy spełnianiu obecnych warunków wyniosła by nieco ponad 1 800 zł. , wartość drugiej premii kwartalnej na najniższej kategorii wynikła by niecałe 120 zł. Łączna wartość tych dwóch premii daje miesięczny wzrost ok. 190 zł. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane w dniu jutrzejszym w trakcie którego Dyrekcja FCA Poland przedstawi propozycje wzrostu płacy miesięcznej /stawek godzinnych/ 

 

2015-06-02 -

                        Premia efektywnosciowa 2015 w FCA Poland S.A. i pozostałych Spółkach
 

 

W dniu 27 maja 2015 w trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja Spółki zaprezentowała  wyliczenia oraz wartość tegorocznej premii efektywnościowej. Wskaźnik efektywnościowy w stosunku do roku ubiegłego został poprawiony o 7,45 % i wyniósł 1,0745 co bezpośrednio przełożyło się wzrost tegorocznej premii o ok. 36 zł. i wynosi średnio na jednego zatrudnionego 789,32 zł. W Spółkach Delfo Polska, Coamu Poland, Sistema Poland, FCA Services, Sirio Polska wysokość premii efektywnościowej z FCA Poland stanowi podstawę do wyliczenia premii w tych Spółkach.

 

2015-05-20 -

                                                                             Minął rok !!!! 

 

" Dokładnie 3 czerwca 2015 minie rok jak Dyrekcja FCA Poland ( wówczas Fiat Auto Poland S.A) odpowiadając na wspólny wniosek Zakładowych Oraganizcji Związkowych o rozpoczęcie negocjacji w temacie zbiorowych podwyżek płac dla pracowników Fiat Auto Poland S.A odpowiedziała pozytywnie stawiając jeden zasadniczy warunek, że w trakcie prowadzenia rozmów będzie omawiana kwestia możliwości zastosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego.
Zakładowe Organizacje Związkowe mając na uwadze fakt, iż ostania zbiorowa podwyżka płac była w roku 2011, uczestniczyływ negocjacjach licząc na zawarcie porozumienia, które satysfakcjonowałoby dwie strony dialogu ...."

 

To początkowy fragment wspólnego Komunikatu ZOZ - zapraszamy do lektury.

 

2015-05-05 -

                                                              Spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu dzisiejszym 5 maja 2015 miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele FCA z Turynu zaprezentowali dwa alternatywne rozwiązania. Jedno to dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i zwiększenia okresu rozliczeniowego. Drugie alternatywne to pozostawienie okresu rozliczeniowego na dotychczasowym poziomie i propozycja dwóch premii - rocznej uzależnionej od wyników i sytuacji w zakładzie oraz drugiej kwartalnej uzależnionej od wyników i sytuacji w Grupie EMEA. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane na szczeblu FCA Poland S.A.

 

2015-04-22 -

                                                    Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami FCA 

 

W dniu wczorajszym 21 kwietnia 2015 w Tychach miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających, w FCA Poland S.A. z przedstawicielami centrali FCA z Turyny, której przewodniczył doktor Corteze.

Doktor Corteze - zaprezentował ogólną sytuację z koncernie FCA ze szczególnym uwzględnieniem Grupy EMEA (Europa, Afryka) a następnie podtrzymał dotychczasowe stanowisko Dyrekcji FCA Poland dotyczące podwyżek płac i okresu rozliczeniowego w FCA Poland S.A. Na zakończenie zaproponował kolejne spotkanie w w/w tematach w dniu 5 maja 2015.
 

2015-04-01 -

                                    Już nie Fiat Auto Poland S.A. a FCA Poland S.A 

 

" W dniu 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego Rerejestru Sądowego zarejestrował uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., na podstawie której dokonano zmiany Statutu w części dotyczącej nazwy naszej spółki. W efekcie zarejestrowanej zmiany Statutu dotychczasowa nazwa „Fiat Auto Poland Spółka Akcyjna uległa zmianie na „FCA Poland Spółka Akcyjna”. Pozostałe dane spółki ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w szczógólnności: numer wpisu do KRS, NIP, REGON, adres spółki nie zmieniły się i są nadal prawnie wiążące." 

 

Tak brzmi początek dzisiejszego komunikat Dyrerkcji skierowany do pracowników poprzez specjalne wydanie Wadomości.

 

 

2015-03-26 -

 

            Kolejna tura rozmów z  Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A.

 

W dniu 26 marca 2015 odbyła się kolejna tura rozmów negocjacyjnych z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A. Uczestniczące w rozmowach Związki Zawodowe rozmawiały na temat warunków ewentualnego funkcjonowania zwiększonego okresu rozliczeniowego oraz wysokości kwoty podwyżki zbiorowej. Na tą chwilę nie zostały uzgodnione żadne warunki oraz kwoty. W najbliższym czasie Związki przedstawią ostateczne warunki finansowe i zasady funkcjonowania okresu Dyrekcji Spółki.

 

 

 

2015-03-17 -

Propozycje płacowe Dyrekcji Fiat Auto Poland S.A.

 

W trakcie dzisiejszego spotkania - 17 03 2015 - Dyrekcja Fiat Auto Poland S.A. odpowiadając na wnioski Związków Zawodowych zaprezentowała propozycje płacowe i tak:

  • 200 zł. od 1 marca 2015 wraz z podjęciem rozmów dotyczącego zwiększenia w tym roku okresu rozliczeniowego (szczegóły byłyby uzgadnianie w trakcie kolejnych spotkań negocjacyjnych) lub
  • 100 zł. od 1 marca 2015 bez podjęcia rozmów w temacie zwiększenia okresu rozliczeniowego,
2015-02-21 -

Czy będą podwyżki w Fiat Auto Poland S.A. ?

 

W dniu 19 lutego 2015 roku miało miejsce kolejne spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z przedstawicielami zarządu Fiat Auto Poland S.A. na którym to członkowi Zarządu Spółki zaprezentowali wyniki ekonomiczne firmy, wstępny bilans, założenia produkcyjne na rok 2015 oraz najbliższe perspektywy do roku 2020.
 

2015-02-11 -

                                            Spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland - 10.02.2015

 

W dniu 10 luty 2015 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A. w trakcie, którego oczekiwaliśmy odpowiedzi na nasz wspólny wniosek dotyczący negocjacji płacowych ( pismo w pdf. )

Spotkanie zakończyło się fiaskiem, ponieważ zostało zdominowane dyskusją jednej z Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki w temacie legalności sporu zbiorowego. Dyrekcja oświadczyła, że w tej kwestii wyda stosowne oświadczenie. Uważamy że takie postępowanie jednej z Organizacji Związkowych jest odwracaniem uwagi od istoty sprawy, jaką są negocjacje płacowe.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przyszły tydzień w trakcie, którego Dyrekcja zaprezentuje wyniki ekonomiczne, oraz zostanie zdefiniowana płaszczyzna do rozmów o wzroście pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Auto Poland S.A.

 

 

www.kompmar.net.pl