Spółki / Aktualności > FCA Poland


FCA Poland S.A.

Główna siedziba:

FCA Poland S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. Grażyńskiego 141
tel: 033 813 21 00

 

 

 

 


2013-08-20 -

                                              20 - lecie działalności Fiat Auto Poland w Polsce

                                                                            Czy będzie nagroda ?

 

W dniu 1 września tego roku przypada 20 rocznica oficjalnej działalności Fiat Auto Poland S.A. w Polsce a zarazem całej Grupy Fiata w Polsce. W tym czasie firma Fiat Auto Poland zanotowała liczne sukcesy na rynkach motoryzacyjnych, na których nasze modele były przebojami i znajdowały uznanie wśród rzeszy europejskich klientów. Przez ponad 20 lat na liniach montażowych w Bielsku-Białej i Tychach zostało wyprodukowanych blisko 7 milionów samochodów, w których wykonanie byli zaangażowani pracownicy wszystkich Spółek.

 

 

2013-07-05 -

 

                    Wyniki Wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w Fiat Auto Poland

 

W dniach od 2 do 4 lipca 2013 oraz w dniu 15 lipca w Fiat Auto Poland zostały przeprowadzone wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2013 - 2017. W jedenastu okręgach obejmujących wszystkich pracowników zatrudnionych w Fiat Auto Poland zostało wybranych 24 wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Zainteresowanych zapraszamy do lektury komunikatów komisji wyborczej.

 

 

2013-06-28 -

 

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Fiat Auto Poland

 

W dniach od 2 do 4 lipca 2013 w Fiat Auto Poland zostaną przeprowadzone wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2013 - 2017. W jedenastu okręgach obejmujących wszystkich pracowników zatrudnionych w Fiat Auto Poland zostanie wybranych 24 wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, którzy będą pilnować przestrzegania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Poniżej w załącznikach prezentujemy zatwierdzony przez Zakładowe Organizacje Związkowe Regulamin wyborów oraz listę zgłoszonych kandydatów na SIP.

2013-06-07 -

            Kolejne spotknie z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A.

 

W trakcie dzisiejszego spotkania 7.06.2013 Dyrekcji Fiat Auto Poland z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Dyrekcja FAP przedstawiła nastepujace informacje. Dokładne wyliczenie premii efektywnościowej za rok 2012 jako uzupełnienie danych z poprzedniego spotaknia. Odpowiadając na nasze pytanie jak będzie się ta premia kształtować w roku przyszłym mając na uwadze założenia produkcyjne poinformowała że może nastąpić kolejny spadek jej wartości o ok. 10 %

2013-05-16 -

                                           Negatywne stanowisko Dyrekcji Fiat Auto Poland S.A.

 

W trakcie dzisiejszego (16.05.2013) spotkania Dyrekcja Fiat Auto Poland odpowiedziała negatywnie na wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych odnośnie podwyżek zbiorowych podtrzymując stanowisko z dnia 4 kwietnia, że w tym roku przewiduje wyłącznie podwyżki indywidualne poprzez zamianę kategorii zaszeregowania. Dyrekcja odpowiadając na pytanie Związków odnośnie czasu pracy - poinformowała że w miesiącach czerwcu i lipcu przewiduje się po 4 dodatkowe dni pracy w poszczególnych miesiącach.

2013-05-09 -

                                               Wspólne żądania płacowe do Fiat Auto Poland S.A.  

 

W dniu 30 kwietnia 2013 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Fiat Auto Poland S.A. w związku z brakiem zapowiedzianego przez Dyrekcję Spółki spotkania dotyczącego płac oraz biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zakresie czasu pracy (dodatkowe dni zbiorowej pracy) a także powrotem do pracy ok. 150 osób wcześniej zwolnionych w ramach zwolnień grupowych. Związki Zawodowe wystąpiły ze wspólnym wnioskiem płacowym do Fiat Auto Poland S.A. - patrz załącznik PDF.

 

Mając na uwadze tegoroczne zawarte porozumienia płacowe - Nemack - 180 zł.. Magneti Marelli - 160 zł., Avio Polska - 200 zł., Electropoli Galwanotechnika - 100 zł. wstąpiliśmy z realnym żądaniem zwrostu płac ok. 200 zł. miesięcznie.

 

Dyrekcja odpowiadając na nasz wspólny wniosek zaplanowała spotkanie na dzień 16 maja. O przebiegu spotkania i rezultatach rozmów będziemy informować na bieżąco.

 

 

2013-04-04 -

                                     Komisja Konsultacyjna w Fiat Auto Poland S.A. - 4.04.2013 r. 

 

W dniu dzisiejszym 4 kwietnia 2013 w ramach Komisji Konsultacyjnej, odbyło się spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Fiat Auto Poland S.A. z Dyrekcją Spółki w trakcie, której Dyrekcja zaprezentowała - wyniki ekonomiczne, raport ze zwolnień, termin przerwy urlopowej, odpowiedź na wnioski dotyczące podwyżek zbiorowych. Szczegóły również w Informatorze Związkowym 10/2013

 

2013-03-22 -

 

            Wniosek o rozpoczęcie rozmów płacowych w Fiat Auto Poland S.A.

 

Mając na uwadze główną rolę jaką odgrywa Fiat Auto Poland w Grupie Fiata Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Metalowcy w dniu 22 marca 2013 skierowały wspólny wniosek do Dyrekcji Spółki o rozpoczęcie negocjacji tegorocznego pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Auto Poland. Mamy nadzieję, że w ślad za Fiatem pozostałe Spółki Grupy Fiata również przystąpią do negocjacji. Wniosek z załączeniu w formie pdf.

2013-03-20 -

 

                                    Nowy Prezes Zarządu Fiat Auto Poland S.A. - Luigi Galante

 

15 marca 2013 r. w Bielsku-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe zarządu za rok obrotowy 2012, oraz powołało nowego Prezesa Zarządu Fiat Auto Poland S.A. - Luigi Galante

 

2013-02-04 -

                                           Fiat Auto Poland wstępny raport ze zwolnień grupowych 

 

W dniu 31 stycznia 2013 Dyrekcja Fiat Auto Poland przekazała Zakładowym Organizacjom Związkowym pierwsze podsumowanie procedury zwolnień grupowych. W dniu 21 stycznia 2013 zostały rozwiązane umowy o prace z grupą 860 pracowników, którym w dniu 31/01/2013 zostały wypłacone stosowne odprawy.

 

www.kompmar.net.pl