Spółki / Aktualności > FCA Poland


FCA Poland S.A.

Główna siedziba:

FCA Poland S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. Grażyńskiego 141
tel: 033 813 21 00

 

 

 

 


2013-04-04 -

                                     Komisja Konsultacyjna w Fiat Auto Poland S.A. - 4.04.2013 r. 

 

W dniu dzisiejszym 4 kwietnia 2013 w ramach Komisji Konsultacyjnej, odbyło się spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Fiat Auto Poland S.A. z Dyrekcją Spółki w trakcie, której Dyrekcja zaprezentowała - wyniki ekonomiczne, raport ze zwolnień, termin przerwy urlopowej, odpowiedź na wnioski dotyczące podwyżek zbiorowych. Szczegóły również w Informatorze Związkowym 10/2013

 

2013-03-22 -

 

            Wniosek o rozpoczęcie rozmów płacowych w Fiat Auto Poland S.A.

 

Mając na uwadze główną rolę jaką odgrywa Fiat Auto Poland w Grupie Fiata Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Metalowcy w dniu 22 marca 2013 skierowały wspólny wniosek do Dyrekcji Spółki o rozpoczęcie negocjacji tegorocznego pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Auto Poland. Mamy nadzieję, że w ślad za Fiatem pozostałe Spółki Grupy Fiata również przystąpią do negocjacji. Wniosek z załączeniu w formie pdf.

2013-03-20 -

 

                                    Nowy Prezes Zarządu Fiat Auto Poland S.A. - Luigi Galante

 

15 marca 2013 r. w Bielsku-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe zarządu za rok obrotowy 2012, oraz powołało nowego Prezesa Zarządu Fiat Auto Poland S.A. - Luigi Galante

 

2013-02-04 -

                                           Fiat Auto Poland wstępny raport ze zwolnień grupowych 

 

W dniu 31 stycznia 2013 Dyrekcja Fiat Auto Poland przekazała Zakładowym Organizacjom Związkowym pierwsze podsumowanie procedury zwolnień grupowych. W dniu 21 stycznia 2013 zostały rozwiązane umowy o prace z grupą 860 pracowników, którym w dniu 31/01/2013 zostały wypłacone stosowne odprawy.

2013-01-08 -

 

                                      W Fiat Auto Poland ruszyły zwolnienia

 

W dniach 7 i 8 stycznia 2013 Dyrekcja Fiat Auto Poland wręczyła pracownikom pierwsze wypowiedzenia w ramach grupowych zwolnień na mocy Porozumienia zawartego 18 grudnia ubiegłego roku. W związku z licznymi niejasnościami lub pytaniami ze strony pracowników i naszych członków prosimy o kontakt ze siedzibą Związku - 33 813 21 37, 33 813 20 24, lub drogą mailową - pracownikowfap@fiat.pl.

 

2012-12-21 -

                            Porozumienie dotyczące zwolnień

 

Ostatecznie w dniu 20 grudnia 2012 ostania organizacja związkowa zaakceptowała porozumienie dotyczące zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland, w związku z licznymi prośbami naszych członków oraz zainteresowanych tekstem zamieszczamy go formie pdf. w rozwinięciu.

2012-12-19 -

 

18.12.2012 - Spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland

 

W dniu 18.12.2012 odbyło się kolejne spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland S.A w trakcie którego zostały doprecyzowane zapisy Porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych. Wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników będzie uzależniona od stażu pracy w FSM/Fiat Auto Poland S.A. i ma wynosić od 9 do 18 miesięcznych pensji. Zwolnieniami zostanie objętych 1 450 osób. 

 

Wśród kryteriów ochronnych znalazły się m.in. osoby które ukończyły 55 rok życia /urodzone do dnia 31.12.1957 r./, oraz pracownicy posiadający rodziny wielodzietne - 4 i więcej dzieci. Szczegóły Porozumienia będą dostępne w najbliższym czasie.

 

Dyrekcja poinformowała również że Nagroda świąteczna dla pracowników Fiat Auto Poland wyniesie 1 900 zł.

 

Do końca tego tygodnia Dyrekcje pozostałych Spółek Grupy Fiata również powinny poinformować o wysokości nagrody świątecznej. 

 

 

2012-12-13 -

                                                            Spotknie w dniu 13.12.2012 r.

 

W dniu 13.12.2012 odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Nadal trwa dyskusja nad kryteriami doboru. Po analizie przedstawionych materiałów strony wstępnie przyjęły że głównym kryterium będzie ocena pracy za rok 2011, ponieważ inne warianty np. średnia ocena za 3, 5 czy 10 lat również powoduje że największą ilość pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych posiada ocenę kompleksową "3". 

 

W trakcie kolejnych spotkań głównym tematem będą kryteria ochronne osób które znajdą się na liście osób do zwolnień. Jako związek zgłosiliśmy wniosek aby szczególnej ochronie powinny podlegać osoby po ukończeniu - mężczyźni 55 lat i kobiety 50. W następnym tygodniu tematem rozmów będzie wysokość odpraw dla zwalnianych osób oraz zapewne wysokość nagrody świątecznej.

 

W dzisiejsze Rzeczpospolitej 14.12.2012 - ukazał się felieton Witolda M. Orłowskiego - " .... nie ma wątpliwości, że główną przyczyną tyskiej tragedii są decyzje polityczne. Przyciśnięcie kilka lat temu do muru przez premiera Berlusconiego właściciele Fiata nie mieli innego wyjścia, jak tylko się zgodzić na przeniesienie produkcji najbardziej obiecującego modelu z Tychów pod Neapol. Ze stratą dla polskiej gospodarki, ale również z gigantyczną strata dla samego koncernu. Była to decyzja ekonomicznie absurdalna, oznaczająca pracę dla fabryki nisko wydajnej i bezrobocie dl;a efektywnej. Ale cóż zdecydowała polityka. A teraz jej skutki musi odcierpieć i Polska, i turyński koncern ....." 

 

 

 

2012-12-12 -

                                       Dwa kolejne spotkania na Fiacie

 

W dniach 10 i 11 grudnia 2012 odbyły się dwa kolejne spotkania Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Fiat Auto Poland S.A. z Dyrekcją Spółki celem opracowania zapisów Porozumienia określającego tryb i zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.


Głównym tematem rozmów było wyłonienie zasad doboru pracowników do zwolnień. Dyrekcja zaproponowała aby była to ocena pracy za rok 2011, według oceny całościowej "1","2","3","4" a następnie według oceny częściowej. Trudno w tej chwili coś konkretnego napisać ponieważ dyskusja w tym temacie jest bardzo żywa. Po zakończeniu części normatywnej przedmiotem dyskusji będzie wysokość zaproponowanych przez Dyrekcję odpraw.

Jako Związek dołożymy wszelkich starań aby były one możliwe największe tak aby pracownicy mogli podjąć dedycję o ewentualnym dobrowolnym odejściu.

W temacie zwolnień grupowych złożyliśmy już interpretacje w ramach Federacji Metalowcy i OPZZ aby nasze centrale związkowe poprzez media o forsowania rozwiązań „kasy integralne” – bezrobocia technicznego lub podobnych w mediach oraz przygotowanie gotowego projektu w postaci ustawy do Rządu RP lub projektu obywatelskiego.

Pisma OPZZ do Premiera Piechocińskiego 1. 2.

Stanowisko Federacji METALOWCY

2012-12-08 -

                                 Pierwsze spotkanie 8.12.2012 r.

 

W dniu dzisiejszym 8.12.2012 odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne dotyczące zawarcie stosownego Porozumienia określającego tryb i zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Jako Związek uważamy że bazą do negocjacji powinny być zapisy z roku 2001. 

 

www.kompmar.net.pl