Spółki / Aktualności > FCA Services


Główna siedziba:

ul. Węglowa 72,
43-346 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 813-21-00
Fax: (33) 813-41-08

 

 

 


2017-04-07 -

                                           Wzrost płac w FCA Services Polska 
 

W dniu 5 marca 2017 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 marca 2017 w kwocie 130 zł. od 6 poziomu płacowego wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w jednorazowa nagroda w wysokości 260 zł.

2017-03-02 -

                                       Negocjacje płacowe 2017 w FCA Services rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 2 marca miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z Dyrekcją FCA Services w trackie, którego Dyrekcja odpowiadając na nasze pismo z dnia 5 stycznia 2017 zaprezentowała materiały dotyczące - sytuacji płacowej pracowników, struktury zaszeregowania wielkości zatrudnienia, bilansu firmy za rok 2016 na podatnie druku f/01. Dyrekcja odpowiadając na zasadnicze pytanie ze strony naszego Związku a dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych odpowiedziała pozytywnie

2016-06-02 -

                                  Podwyżka zbiorowa dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 2 czerwca 2016 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 maja 2016 w równej kwocie dla każdego zatrudnionego 130 zł. wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w czerwcu jednorazowa nagroda w wysokości 770 zł.

2015-07-27 -

                                        Podwyżki dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 27 lipca 2015 zostało zawarte kolejne porozumienie płacowe które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia w równej kwocie 130 zł. wraz z premią miesięczną w skutkach od 1 lipca 2015, jednorazową nagrodę w wysokości 780 zł. wypłaconą wraz w wynagrodzeniem za miesiąc lipiec 2015 oraz nagrodę wysokości 250 zł. która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2015. W przyszłym roku będą kontynuowane rozmowy dotyczące elementów płacowych funkcjonujących w FCA Poland.

 

2015-03-27 -

                                              Negocjacje płacowe w Fiat Services Polska rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 27 marca 2015 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pisma z dni 21 stycznia i 9 marca 2015 zaprezentowała wyniki ekonomiczne Spółki za rok 2014 oraz dane dotyczące zatrudnionych osób.

2014-07-21 -

 

                          1000 zł. - nagroda dla pracowników Fiat Services Polska

 

Dyrekcja Fiat Services Polska Sp. z o.o. jako pierwsza odpowiadając na wspólne pismo Zakładowych Organizacji Związkowych z dnia 1 lipca 2014 – dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody jako elementu zwrostu wynagrodzeń w tym roku. Mając na uwadze docenienie pracowników w uruchomianie kluczowych dla rozwoju Spółki projektów m.in. Chryslera postanowiła przyznać wszystkim pracownikom jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł. , która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.

 

W tym miejscu powstaje pytanie jak zachowają się pozostałe Spółki z Grupy Fiata do których również były skierowane odpowiednie pisma ?

 

 

2012-06-05 -

 

Tabela premii efektywnościowej 2012 dla Fiat Services Polska

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania Fiat Services Polska Sp. z o.o. w ostatnich dniach maja została zaprezentowana Tabela Premii Efektywnościowej na rok 2012 dla pracowników Fiat Services Polska i Fiat Services Oddział.

Wysokość tej premii stanowi średnią wypłaconych premii przez Spółki Grupy Fiata w Polsce, które wypłacają taki składnik płacowy swoim pracownikom.

W porównaniu do roku ubiegłego jest ona zdecydowanie niższa, a dlaczego? Zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego 12/2012

Tabela premii efektywnościowej 2012 w załączniku - pdf.

 MG

 

 

 

 

 

 

2011-04-19 -


K O M U N I K A T  nr  17/2011
- Informacja dla pracowników Fiat Services Polska Sp. z o.o. porozumienie dotyczące pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Services Polska Sp. z o.o. i dla pracowników Fiat Sevices Polska Sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej,

 

www.kompmar.net.pl