Spółki / Aktualności > FCA Services


Główna siedziba:

ul. Węglowa 72,
43-346 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 813-21-00
Fax: (33) 813-41-08

 

 

 Informacja dla pracowników
Fiat Services Polska Sp. z o.o.


W dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2011 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące pakietu ekonomicznego dla pracowników Fiat Services Polska Sp. z o.o. i dla pracowników Fiat Sevices Polska Sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej, który obejmuje następujące elementy płacowe:
Z dniem 1.04.2011 roku :


a) Podwyżkę minimalnej płacy gwarantowanej równo dla każdego zatrudnionego w wysokości 
    - 150 zł / miesiąc 
b) podwyższa się wysokość  premii miesięcznej z 15% na 18 % indywidualnej płacy zasadniczej
    pracownika, 
c) jednorazowa nagroda w wysokości – 300 zł. dla każdego pracownika wypłacona w kwietniu 2011,


Tegoroczne porozumienie zmienia nieco zasady obliczania podwyżki zbiorowej ponieważ kwota 150 zł. o która wzrasta minimalna płaca gwarantowana jest podana bez premii miesięcznej jak miało to miejsce do tej pory.
Dla lepszego zrozumienia pkt. a i b oraz do wyliczenia indywidualnej podwyżki wynikającej z kategorii zaszeregowania niech posłuży poniższa tabela, która obrazuje przyrost minimalnej płacy gwarantowanej na poszczególnych poziomach zaszeregowania:

poziom
zaszeregowania
obecne
płaca
 miesięczna

    
Obecna
płaca
miesięczną
x 15 %
 premii
Nowa
płaca
miesięczna
Nowa
płaca
miesięczna
 x 18 % premii
wzrost
płacy
miesięcznej
A II 3 A I 3   2484,85   
2857,58   
2634,85   
3109,12   
251,55
A II 4 A I 4   2593,21   
2982,19   
2743,21   
3236,99   
254,80
A II 5 A I 5   2701,57   
3106,81   
2851,57   
3364,85   
258,05
A II 6 A I 6 A 0 6 2796,39   
3215,85   
2946,39   
3476,74   
260,89
    A 0 7 2931,84   
3371,62   
3081,84   
3636,57   
264,96
    A 0 8 3067,30   
3527,40   
3217,30   
3796,41   
269,02


Na zakończenie pragniemy poinformować ze powyższe ustalenia dotyczące podwyżek płac zaakceptowały wszystkie Organizacje Związkowe działające w tych Spółkach. 

Red. M.G

 

Kominikat do pobrania -      

 

www.kompmar.net.pl