Spółki / Aktualności > Magneti Marelli


Główna siedziba:

ul. Zaruskiego 11
41-200 Sosnowiec,
Tel.: (32) 296 01 11
Fax: (32) 263 66 18

 


 
Kontynuacja rozmów w Magneti Marelli

 

W dniu 12 kwietnia 2016 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Spotkanie to było kontynuacją rozmów, które zostały zapoczątkowane w dniu 10 marca 2016 i dotyczyło tegorocznego pakietu ekonomicznego dla pracowników Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. Nie będziemy przypominać rozwiązań finansowych zaproponowanych przez Dyrekcję Spółki, ponieważ przybliżyliśmy je pracownikom w naszym Informatorze Związkowym nr 8/2016.

 

W trakcie dyskusji w dniu 10 marca 2016 odpowiadając na złożone przez Dyrekcję Spółki propozycje finansowe od razu zwróciliśmy uwagę, że tzw. „Plan Przemysłowy” byłyby do zaakceptowania, ale pod warunkiem, że pracownicy Magneti Marelli otrzymają premię za wyniki zakładu za rok 2015.

 

Biorąc pod uwagę osiągnięty poziom WCM – Brąz oraz ponad 7, 5 % poprawę wydajności wówczas kwota tej premii za rok 2015 dla pierwszego obszaru zawodowego wyniosła by 1 735, 51 zł. Dyrekcja Spółki w dniu 12 kwietnia odpowiadając na wniosek o wypłatę premii za rok 2015 zaproponowała, że może jedynie zaproponować wypłatę „skumulowanej” wartość premii kwartalnej tj. 482,09 zł. dla pierwszego obszaru zawodowego ( pracownicy posiadający kategorie zaszeregowania B2, B1, C2 )

 

Powyższa kwota wraz z kwotą tegorocznej premii kwartalnej 120,52 zł. razy 4 skutkowała by rocznym przyrostem płacy w kwocie 964,16 zł.  dla pierwszego obszaru zawodowego.

 

W momencie zaakceptowania Porozumienia przez Związki kwota ta była by wypłacona w trzech ratach 602,61 zł. w maju, 120,52 zł. w lipcu, 120,52 zł. we wrześniu i 120,52 zł. w styczniu.

 

Natomiast kwota premii za poziom WCM – brąz 1 735, 51 zł.  lub srebro ( w najbliższym czasie rozpoczyna się audit ) była by wypłacona dopiero w marcu przyszłego roku. 

 

Mając na uwadze premie jakie zostały w tym roku wypłacone w poszczególnych Spółkach - 2 152,20 zł. w FCA Poland S.A., 2 000 zł. w Delfo Polska S.A. i 1 700 zł. w Comau Poland Sp. z o.o. propozycja Dyrekcji MM odbiega zdecydowanie od tych wartości, dlatego rozwiązanie to nie może być zaakceptowane w tym kształcie. 

 

W najbliższym czasie Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Grupie Magneti Marelli w Polsce poczynią starania, aby pracownicy poszczególnych Spółek Grupy MM otrzymali środki finansowe za rok ubiegły na poziomie innych Spółek.

 

red.M.G.

 

www.kompmar.net.pl