Spółki / Aktualności > Shiloh


       

        Shiloh Industries Sp.z o. o.

        Bielsko Biała ul Wyzwolenia 84
       
Tel 33 499 24 35

 

2018-09-21 -

     

 Wchodzimy w prawa i obowiązki Układu Zbiorowego Pracy w Shiloh Industries

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki Shiloh Industries w Bielsku-Białej, że w miesiącu wrześniu zgodnie z zapisami KP staliśmy się pełnoprawną stroną Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Shiloh Industries.Zapraszamy do zapoznania się z Informator Związkowy 37/2018

 

 

2018-07-10 -

 

Czy pracownicy Shiloh Industries w Bielsku-Białej są zadowoleni z podpisanego porozumienia płacowego???

 

      Zapisy w porozumieniu płacowym które zostało zawarte pomiędzy Pracodawcą a Związkiem Zawodowym "Solidarność" w  Shiloh Industries w Bielsku-Białej są dalekie od oczekiwań pracowników Spółki. Miesięczna kwota podwyżki (85 zł brutto) dla pracownika z dodatkowym uwarunkowaniem że w pewnych przypadkach pracownik nie otrzyma podwyżki zbiorowej jest dla naszej Organizacji nie do zaakceptowania. Szczegóły w Komunikat 33/2018

 

2018-05-28 -

 

Druga tura rozmów płacowych - spotkanie odwołane!!!

 

         W dniu 28 maja 2018 roku nasza Organizacja Związkowa została powiadomiona przez przedstawicieli Dyrekcji Shiloh Industries o odwołaniu spotkania, które było wcześniej zaplanowane na dzień 29.05.2018r. Decyzja ta została podjęta po tym jak drugi Związek Zawodowy nie wyraził zgody na nasz wniosek o wstąpienie w prawa i obowiązki do Zakładowego Układu Zbiorowego. Szczegóły w Informator Związkowy 31/2018

 

2018-05-25 -

 

Shiloh Industries Sp.z o. o. w Bielsku-Białej rozpoczyna rozmowy płacowe

 

      W dniu 25 maja 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z przedstawiciemi Dyrekcji, które miało na celu rozpoczęcie rozmów na temat przyrostu funduszu płac dla pracowników Shiloh Industries Sp. z o. o. Na spotkaniu zostało wyjaśninych wiele zagadnień w związku z rozpoczęciem przez Dyrekcję zmian w siatce wynagrodzeń, oraz Dyrekcja zaprezentowała swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki. Szczegóły w Informator Związkowy 30/2018

 

2018-04-24 -

 

Spotkanie Przedstawicieli Organizacji Związkowej z Dyrekcją Spółki Shiloh

 

  W dniu 23.04.2018r odbyło sie spotkanie Dyrekcji Spółki z naszą Organizacją Związkową, które miało mieć na celu rozpooczęcie rozmów na temat wzrostu funduszu płac dla wszystkich pracowników Shiloh Industrial SP. z o. o. Szczegóły w Informator Związkowy 24/2018

 

 

2018-04-18 -

 

 Bliżej pracowników Spółki Shiloh Industries

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej pragnie poinformować członków Związku Zawodowego oraz wszystkich pracowników Shiloh Industries, że w związku z objęciem działalnością statutową oraz inicjatywą ze strony pracowników Spółki postanowił zorganizować cykliczne spotkania z pracownikami.Szczegóły w Informator Związkowy

 

2018-03-21 -

 

Jesteśmy w Shiloh Industries Sp. z o. o.

 

       Pragniemy poinformować iż w inicjatywy pracownków Spółki Shlioh Industries z jaką zwrócili się do naszego Związku Zawodowego na przełomie stycznia i lutego 2018 roku Zarzad Związku postanowił rozszerzyć swoją dziłalność statutową o w/w Spółkę. Firma Shiloh Industries jest wiodącym dostawcą wyrobów i procesów w zakresie formowania metali, jak i odlewania magnezu i aluminium, działającą w branży motoryzacyjnej. Posiadają fabryki w całej Ameryce Północnej, Europie i Chinach. W Polsce  zakład produkcyjny mieści się w Bielsku Białej na ul Wyzwolenia 84.

 

www.kompmar.net.pl