Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

26 - 07 - 2019   

 

Szanowni Państwo

 

 

Dobiega końca czas mojej pracy zawodowej. To uczucie nowe, z którym każdy musi się zmierzyć a dosięga nas nieubłaganie szybko. Po 46 latach pracy jestem zdecydowany i gotowy na zmianę planu dnia w moim życiu. Mam wiele jeszcze marzeń i z nadzieją oczekuję, że zdrowie pozwoli na ich realizację i spełnienie. Dziś pragnieniem moim jest przede wszystkim złożyć na Państwa ręce, każdego z Was z osobna gorące jak najszczersze podziękowania za całe dobro, które otrzymałem w każdej formie. Dziękuję za każde miłe, ciepłe i szczere słowo za wszelką pomoc i wsparcie w realizowaniu zadań i celów, które na mnie były nakładane z racji pełnionej funkcji. Dziękuję za każdy odruch człowieczeństwa w codziennych kontaktach. Zachowam te chwile we wdzięcznej pamięci. Zapewniam, że było dla mnie wielkim honorem móc poznać tak zacnych ludzi i przeżyć z Wami wspólnie aż tyle lat w atmosferze wzajemnego szacunku. Wraz ze słowami podziękowania przyjmijcie proszę życzenia dobrej, spokojnej i dostatniej przyszłości znakomitego zdrowa i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

  Z wyrazami szacunku

Stanisław Młynarczyk

 


12 - 07 - 2019   

 

Shiloh Industries Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ostatnią Spółką w której zostało zawarte porozumienie płacowe

 

       W dniu 11.07.2019 roku zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki Shiloh Industries Sp. Z o.o. w Bielsku-Białej na rok 2019 oraz 2020.

Pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni otrzymają wzrost wynagrodzeń o kwotę 200 zł (brutto) miesięcznie od 1.05.2019r. Oznacza to że wraz z wynagrodzeniem za miesiąc Lipiec 2019 pracownicy otrzymają wyrównanie w kwocie 400 zł.

Od 1.05.2020r. pracownicy otrzymają podwyżkę płacy miesięcznej w kwocie 140 zł (brutto) oraz dodatkowo w momencie wdrożenia nowego systemu płacowego nad którym prace już trwają i będą kontynuowane po przerwie urlopowej pracodawca zabezpieczył kwote w wysokości 40 zł na kązdego pracownika .Podwyżka będzie uzależniona od oceny indywidualnej pracownika.

Prace nad nowym systemem wynagradzania to bardzo złożony proces który po zakończeniu powinien rónież przynieśc wzrosty wynagrodzeń dla pracowników Spółki którzy na chwilę obecną są dużo poniżej w płacach jakie kształtują sie na rynku lokalnym.

Koleżanki i Koledzy w Spólce jako benefit jest uruchomiony program Pracowniczych Planów Emerytalnych. Zachęcamy do wstępowania do tego programu. Jest to program w którym pracownik ponosi tylko koszt podatku od składki jaką wpłaca pracodawca na indywidualne konto pracownika, które ma w przyszłosci zasilić emerytury.

 

 


05 - 07 - 2019   

 

Fenice Poland SP. z o.o. dwuletnie porozumienie płacowe

 

  W dniu 4.07.2019 r. odbyło sie kolejne spotkanie Organizacji Zwiazkowych z przedstawicielami Dyrerekcji Spółki na którym zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki.

Pracownicy otrzymają:

 

1. Od 01.07.2019 r. wzrost płacy zasadniczej w równej wysokości dla każdego pracownika o kwotę 218 zł (brutto) co wraz z premia daje kwotę 250 zł brutto

 

2. Od 1.10.2019 r. wzrost dodatku do pracy w ruchu ciągłym o kwotę 150 zł który po wzroście będzie wynosił 390 zł brutto

 

3. Od 1.01.2020 r. wzrost płacy zasadniczej w równej wysokości dla każdego pracownika o kwotę 218 zł (brutto) co wraz z premia daje kwotę 250 zł brutto

 

     Ponadto od 1.01.2020 r zostanie zmieniony zapis w ZUZP dotyczący sposobu naliczania dodatku do Ruchu Ciągłego. Dodatek Ruchu Ciągłego będzie wyniosił 18 % minimalnego wynagrodzenia za prace ustalanego według odrębnych przepisów.

Przedstawiciele pracodawcy zapewnili nas, że w przyszłym roku zostaną zorganizowane spotkania na których szeroko zostaną omówione m.in dodatki funkcyjne w Spółce

 

 

 


17 - 06 - 2019   

 

Zmiana adresu biura Porad Prawnych

 

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Miedzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informiuje członków Związku Zawodowego, iż w ostatnich dniach nastąpiła zmiana adresu biura bezpłatnych Porad Prawnych, które są udzielane przez Mec. Łukasza Brachowskiego.

Nowy adres biura : 43-300 Bielsko - Biała Plac Św Mikołaja 2/3 tel. 501 - 579 -339

 

Za Zarząd

Krzysztof Laszczak

  


31 - 05 - 2019   

 

Z głębokim żalem pożeganaliśmy ś.p. Przewodniczącego Jana Guza

 

W dniu 29.05.2019 roku w Białej Podlaskiej odbyły sie uroczystości pogrzebowe ś.p. Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kol. Jana Guza. W ostatniej drodze towarzyszyli mu: rodzina, przyjaciele, przedstawiciele strony rządowej, politycy, organizacje związkowe i organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego, przedstawicie ogólnopolskich organizacji związkowych, przedstawicie wojewódzkich i powiatowych struktur OPZZ oraz przedstawicie międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych należących do OPZZ.

Kronika Związkowa 31.05.2019

 

 

 


30 - 05 - 2019   


Premia Efektywnościowa 2019

 

Jak co roku wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj zostanie wypłacona premia efektywnościowa pracownikom w Spółkach, w których taki element wynagradzania jest zapisany w Układzie Zbiorowym Pracy czy w Regulaminie Wynagradzania. Poniżej przedstawiamy tabele premii efektywnościowej w poszczególnych Spółkach:

 

FCA Poland S.A.

Fenice.

Magneti Marelli.

Sirio.

FCA Services/Sadi Polska

MA Polska S.A.

Sistema Bielsko/Tychy

 

 

 

 


22 - 05 - 2019   

 

Wrocław - Oceanarium - Zoo

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 08 czerwca 2019 roku (sobota) organizuje wyjazd integracyjno-rodzinny dla członków naszej Organizacji oraz najbliższych członków rodzin do Wrocławia połączny z wejściem do ZOO na ternenie którego znajduje się Oceanarium z fauną i florą Afryki. Zapisy wraz w wpłatą można dokonywać w biurze związkowym jak równiez telefonicznie. szczegóły w Wrocław ZOO 2019

 

 

 


22 - 05 - 2019   

 

Sirio Polska Sp. z o.o. Kolejna Spółka z grupy FCA w której zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2019

 

       W dniu 21.05.2019 roku zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. na rok 2019. Jest to kolejna Spółka z grupy FCA,  która po zakończonych negocjacjach w FCA Poland rozpoczeła negocjacje płacowe na rok 2019. Po trzech spotkaniach porozumienie z Organizacjami Zwiazkowymi zostało zawarte. Pracownicy Sirio Polska otrzymają 200 zł miesięcznie przyrostu płac od 1.05.2019 r. oraz nagrodę indywidualna w kwocie 400 zł brutto. Na spotkaniu została również ogłoszona wysokość tegorocznej premi efektywnoiściowej, która zostanie wypłacona pracownikom wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2019. Szczegóły w Informator Związkowy 23/2019

 


13 - 05 - 2019   

 

Nowa Marka - Nowe Logo
 
 
       10 maja br. Calsonic Kansei i Magneti Marelli poinformormowały, że firma będzie fukcjonowała pod jedną światową marką - MARELLI.
MARELLI posiada 170 zakładów i centrów badawczo-rozwojowych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i regionie Azji i Pacyfiku, zatrudniające 62 tys. osób.
 
Dzięki transakcji MARELLI będzie miało jeszcze lepszą pozycję do obsługi klientów na całym świecie, budując i różnicując swoją ofertę. Przejście na jedną markę jest ważnym krokiem w integracji obu firm (Calsonic Kansei i Magneti Marelli) i stawia MARELLI w jeszcze bardziej skutecznej konkurencji w skali globalnej.
Nowe logo jest hołdem dla długiej historii innowacji i doskonałości produkcyjnej, która przyniosła sukces firmie i jej klientom, poprzez włączenie kolorów firmowych z Calsonic Kansei (jasnoniebieski) i Magneti Marelli (ciemny niebieski). 

    Transakcja ta została zapowiedziana w październiku zeszłego roku. Ostatecznie FCA Group otrzymało około 5,8 mld euro. W związku z zakończeniem sprzedaży udziałowcy tego koncernu otrzymają ekstra dywidendę w wysokości około 2 mld euro (1,3 euro za akcję).
Wraz z zakończeniem transakcji CK Holding zmieni nazwę na Magneti Marelli CK Holdings. Siedzibą firmy będzie Mediolan.

  Połączona działalność Calsonic Kansei Magneti Marelli pozwoli stać się firmie 7. największym dostawcą motoryzacyjnym na świecie  ze sprzedażą na poziomie 14,6 mld mld euro.
 
 

07 - 05 - 2019   

 

Porozumienie płacowe na rok 2019 zostało zawarte

 

    W dniu 07.05.2019r zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółek FCA Services oraz Sadi Polska. Pracownicy obu spółek jak to bywało w latach poprzednich oczekiwali na zakończenie rozmów płacowych w FCA Poland, które zakończyły sie 30 kwietnia 2019 roku. Porozumienie zawarte w dniu 07.05.2019r daje średnio 230 zł wzrostu wynagrodzenia od 1.04.2019r oraz wyrównanie w kwocie 690 zł które zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2019r. Szczegóły w Informator Związkowy 20/2019