Spółki / Aktualności > CEVA


CEVA AL Poland

Sukiennicza 7,
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 444 30 00
Fax:33 444 30 02

 


 

Informacja dla pracowników
CEVA Automotive Logistics Poland Sp. z o. o.


W dniu wczorajszym (15 lutego 2011) Dyrekcja Spółki zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Ceva Automotive Logistics Poalnd Sp. z o.o.

Zasadniczym przedmiotem dyskusji było ustalenie harmonogramu negocjowania wypowiedzianego przez Dyrekcję Spółki w całości z dniem 31 grudnia 2010 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Ceva Automotive Logistics Poland Sp. z o.o., którym to pracownicy są objęci od roku 1998.

Jak poinformował zebranych Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich pan Miłosław Hetnał, powodem wypowiedzenia ZUZP jest obecny brak możliwości finansowych ze strony firmy, aby wszyscy pracownicy przejęci w ostatnim czasie przez firmę mogli korzystać z przywilejów wynikających z obowiązującego ZUZP. 
W dążeniu do ujednolicenia systemu płacowego firma nie widzi możliwości dalszego funkcjonowania następujących elementów płacowych oraz świadczeń socjalnych:


• wypłacania premii świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
• fundowania upominków dla dzieci, 
• fundowania dopłat do wypoczynku dzieci na koloniach i zielonych szkołach,
• zastąpienie obowiązującej 50 % premii wakacyjnej dofinansowaniem do indywidualnego
  wypoczynku pracownika środkami pochodzącymi z funduszu socjalnego,


W tym miejscu pragniemy uświadomić pracownikom, że maksymalna wartość za rok ubiegły odpisu na rzecz Zakładowego Funduszu Socjalnego wnosiła 1047,84 zł. na pełny etat. Natomiast wysokość dofinansowania z tego funduszu na rzecz danego pracownika jest uzależniona od jego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Czyli, czym wyższy dochód tym dofinansowanie mniejsze.


Jak poinformowali przedstawiciele Dyrekcji, Spółka przygotowuje również inne propozycje zmian w zakresie płac:


• nowelizacje tabeli płac,
• scalenie w jedną premie i określenie nowych kryteriów oraz przyznawania funkcjonujących
  obecnie premii produkcyjnej, jakościowej i 15% premii za godziny przepracowane
• zastąpienie obecnych jubileuszy wyłącznie jedną nagrodą jubileuszową, 

 


Już z tylko z samych w/w informacji widać, że w zakresie wynagradzania pracowników Spółka przygotowuje liczne zamiany i to niekoniecznie z korzyścią dla pracowników.
Ze swej strony możemy zapewnić, że tak będziemy prowadzić rozmowy aby nie doszło do obniżenia dotychczasowego poziomu dochodów pracowniczy gwarantowanych przez jeszcze obowiązującym ZUZP.


Ale żeby taka sytuacja nie miała miejsca musi nastąpić inicjatywa ze strony pracowników, ponieważ tylko licznie reprezentowany Związek Zawodowy może być gwarantem obrony waszych interesów.

I nie jest to agitacja na rzecz naszego Związku a jednie zwrócenie uwagi aby pracownicy CEVA organizowali się w związkach i posiadali wpływ na to, co obecnie ma miejsce.
Ponieważ skuteczność rokowań to przede wszystkim przyjęcie jednej wspólnej rozsądnej strategii wynikającej z charakteru i możliwości danej Spółki, a także informowaniu pracowników o przebiegu i postępie negocjacji.  
                                                                                             


(red. ST.M/M.G)


Kominikat do pobrania -      
 

 

 

www.kompmar.net.pl